Hoe u met WhatsAppgroepen de kans op inbraak verkleint

06 oktober 2015Leestijd: 2 minuten

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Tilburg toont aan dat speciaal opgerichte WhatsAppgroepen een grote invloed hebben op het gemiddeld aantal woninginbraken. In de gemeente daalde dit aantal van zestig naar dertig per maand.

De WhatsApp Buurt Preventie (WABP) bestaat al meer dan een jaar, maar is nu voor de eerste keer wetenschappelijk getest. Onderzoeker Martijn Akkermans noemt de actie in Tilburg een ‘schoolvoorbeeld’ voor de rest van Nederland.

Buurtpreventiegroepen

Het idee is heel eenvoudig. Wijkbewoners maken een WhatsAppgroep aan, waarin ze elkaar waarschuwen voor verdachte figuren door foto’s en signalementen rond te sturen. Het is gebleken dat mensen eerder 1-1-2 bellen, wanneer ze steun krijgen als ze ‘verdacht gedrag’ signaleren. In Tilburg is zowel de gemeente als de wijkagent op de hoogte van het bestaan van de appgroep.

Bij de vroegere buurtpreventie patrouilleerden bewoners ’s nachts door de straten. Met de WhatsAppgroepen wordt de wijk anoniemer in de gaten gehouden houden en is de communicatie sneller en duidelijker.

Actie

De vraag blijft wanneer er actie moet worden ondernomen. Volgens de WABP-website is het een ‘onderbuikgevoel’. Er is geen vaste definitie van een inbreker, de bewoner zelf kan het best zeggen wat abnormaal gedrag is.

Bij zo’n onderbuikgevoel mag altijd 1-1-2 worden gebeld. Dat wil niet zeggen dat er vervolgens meteen een auto met sirene en zwaailicht komt aangesneld: de centralist zal de ernst van de situatie beoordelen.

Inbrekers kunnen makkelijker worden aangehouden bij een heterdaadje dan achteraf. Daarom is het belangrijk dat mensen ook bij vermoedens contact leggen met de politie.

Controle

De politie steunt de buurpreventiegroepen, maar geeft wel aan de controle te willen houden. Het is niet de bedoeling dat bewoners zelf de held gaan uithangen, schrijft het Algemeen Dagblad. De WhatsAppgroepen fungeren als extra ogen voor de politie. Door de snelle informatieverzameling, bijvoorbeeld over de locatie van de inbrekers, worden verdachten sneller opgespoord.

Strenge controle van de appgroepen blijkt noodzakelijk. Zo waren de preventiegroepen begin september nog in opspraak, omdat elke Oost-Europeaan als ‘verdacht’ zou worden afgeschilderd. Bij Omroep Brabant werd zelfs gezegd dat de groepsapp het gevoel van onveiligheid kon vergroten, omdat er constant werd gewezen op mogelijke verdachten.

Op de WABP-website is het mogelijk om te kijken welke buurten gebruikmaken van WhatsApp-preventie. Ook kunnen mensen daar stappen ondernemen om zelf een groepsapp op te richten.