Door drukte in azc worden asielzoekers door het land gereden

12 oktober 2015Leestijd: 3 minuten

Binnenkomende asielzoekers worden op dit moment van crisislocatie naar crisislocatie gereden, omdat er weinig plek is in de noodopvang en reguliere asielopvang. Dat blijkt uit een inventarisatie van elsevier.nl.

Binnenkomende asielzoekers worden eerst op een ‘rondje Nederland’ getrakteerd, voordat ze terecht kunnen in reguliere opvangcentra.

Door overvolle opvangcentra zien gemeenten zich genoodzaakt de binnenkomende reizigers op basis van de noodwetgeving op te vangen in crisislocaties. Die zijn doorgaans maar 72 uur open, waardoor asielzoekers weer door moeten reizen naar de volgende crisislocatie.

Rondje Nederland

Dit ontdekte elsevier.nl tijdens een poging om een groep Albanese asielzoekers te traceren in een tijdelijke opvanglocatie in Lelystad. Omdat het sportcentrum in Lelystad na enkele dagen weer dicht ging voor asielzoekers, werd de groep naar een evenementencentrum op een bedrijventerrein in het Brabantse Roosendaal gestuurd.

Toen elsevier.nl hier afgelopen vrijdag poolshoogte ging nemen, was ook deze locatie alweer ontruimd. De groep bleek te zijn doorgestuurd naar de badplaats Cadzand in Zeeland nabij de Belgische grens. Deze groep asielzoekers zag in korte tijd de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland aan zich voorbij gaan en legde een reis af van bijna 300 kilometer.

Crisisopvang

Volgens het COA gaat het hier om mensen die zichzelf nog niet bekend hebben gemaakt als asielzoekers. Zij worden door gemeenten ondergebracht in crisisopvang. ‘Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak,’ zegt een woordvoerder van de organisatie.

‘De gemeenten zijn verplicht om in te grijpen, omdat ze de mensen niet op straat kunnen laten slapen. Omdat een vergunning voor crisisopvang in de regel voor 72 uur wordt uitgegeven, gebeurt het dat deze mensen weer naar een andere opvang worden gestuurd.’

Noodopvang

Na de crisisopvang wacht voor de meeste asielzoekers de noodopvang. Dit zijn locaties die door het COA en de gemeenten worden opgetuigd. In de noodopvang kunnen de asielzoekers langer blijven, omdat ze hier wachten totdat ze officieel een asielverzoek kunnen indienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Die doorstroming stagneert nu door drukte in de asielzoekerscentra. ‘Die drukte wordt weer veroorzaakt door vergunninghouders  (mensen met een verblijfsvergunning red.) die geen huis kunnen vinden,’ zegt het COA.

Sobere huisvesting

Dit probleem wil het kabinet nu gaan aanpakken door duizenden containerwoningen te laten bouwen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. De VVD stribbelde tegen, maar is nu akkoord gegaan met het plan onder de voorwaarde dat het om ‘sobere’ woningen zou gaan.

Ook raken de vluchtelingen hun ‘urgentieverklaring’, die bepaalt dat ze voorrang krijgen op de sociale woningmarkt, kwijt.

Screening vooraf

Om de drukte aan het begin van het asielproces te bestrijden, opperen enkele burgemeesters nu dat er al sneller een screening moet worden gemaakt. Burgemeester Letty Demmers (D66) van Vlissingen zei maandag tegen de NOS dat het voor gemeenten nu ‘volstrekt onduidelijk’ is hoe de groepen die worden opgevangen zijn samengesteld.

Zo zitten in de crisisopvang in de Rotterdamse wijk Crooswijk naast veel Syrische vluchtelingen ook enkele Albanezen en andere economische migranten. Een screening bij binnenkomst moet de vluchtelingen van de economische migranten scheiden, vindt de burgemeester die bijval krijgt van enkele collega’s.

Maak Nederland onaantrekkelijk

De VVD wil de instroom beperken door Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers. Zo moeten de sociale ‘arrangementen’ voor asielzoekers, zoals recht op een uitkering en uitgebreide zorg, flink versoberd worden.

De liberalen hopen dat migranten in de toekomst Nederland links zullen laten liggen en naar andere landen zullen trekken waar ze wel op uitgebreide sociale voorzieningen kunnen rekenen.