De Eerste Kamer is akkoord met wet tegen kindbruiden

06 oktober 2015Leestijd: 1 minuut

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat huwelijk onder dwang tegen moet gaan. Het wetsvoorstel schrijft voor dat Nederland geen buitenlandse huwelijken met jonge meisjes meer erkent.

Eigenlijk zou het wetsvoorstel Tegengaan huwelijksdwang pas 24 november worden behandeld, maar op verzoek van de PVV werd de stemming naar voren geschoven.

Goedkeuring

Daarom zal er dinsdag nog worden gestemd over de wetswijziging waarmee onder meer de erkenning van kindbruiden moeilijker wordt gemaakt. Het was al de verwachting dat de Senaatsfracties in zouden stemmen met de wetswijziging. Dat betekent dat ongeveer over drie maanden, vermoedelijk per 1 januari, de nieuwe wet in werking zal treden.

In het wetsvoorstel wordt het artikel 28 in boek 10 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd in: ‘Het huwelijk wordt voltrokken indien ieder der aanstaande echtgenoten voldoet aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk van het Nederlandse recht’. Omdat kindhuwelijken onder de 16 niet zijn toegestaan in Nederland, zullen ze dan niet meer worden erkend als ze in het buitenland zijn afgesloten.

Nieuws over kindbruiden uit Syrië die onderweg zouden zijn naar Nederland, deed de totstandkoming van de nieuwe wet versnellen.

Overigens moet Nederland een huwelijk nog steeds erkennen indien beide aanvragers de leeftijd van achttien hebben bereikt. Dit geldt ook voor huwelijken die in het verleden met minderjarigen zijn gesloten.