Waarom erkent Nederland gezinshereniging kindhuwelijken?

28 september 2015Leestijd: 2 minuten
'EPA'

Volwassen mannen die in hun eigen land met minderjarige meisjes zijn getrouwd, laten hun kinderbruid legaal naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging. Waarom erkent Nederland huwelijken die hier nooit gesloten hadden kunnen worden?

‘Tussen januari 2014 en begin dit jaar hebben ten minste 34 Syrische kindbruiden asiel aangevraagd in Nederland,’ meldt RTV Noord maandag.

Meisjes van 13

De zender baseert zich op een intern stuk van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) waarin deze cijfers worden gemeld. Onder de kinderbruiden zouden meisjes van 13, 14 en 15 jaar oud zijn.

Geheel volgens de regels laten Syrische mannen deze kinderen naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging. Hoe kan het dat Nederlandse autoriteiten een huwelijk erkennen dat hier nooit gesloten had kunnen worden?

Buitenlands huwelijk

De basis hiervan is te vinden in boek 10 van het Burgerlijk Wetboek dat over het internationaal privaatrecht gaat. In artikel 28b. staat dat een huwelijk wordt voltrokken indien ‘ieder der aanstaande echtgenoten voldoet aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk van een staat waarvan hij de nationaliteit bezit’.

Onder meer deze regel maakt het tot nu toe mogelijk dat een in het buitenland gesloten huwelijk met minderjarige vrouwen of met meerdere vrouwen tegelijk tóch rechtsgeldig kan zijn in Nederland. Zo kan een Marokkaanse man officieel in Nederland meerdere vrouwen hebben indien deze huwelijken in Marokko volgens de regels zijn voltrokken. In Marokko is polygamie niet verboden.

Gezinshereniging

Dit regeltje maakt het kennelijk ook mogelijk dat Syrische mannen hun minderjarige bruid naar Nederland kunnen laten komen om hun gezin te ‘herenigen’. Alle officieel erkende vluchtelingen hebben immers recht op gezinshereniging.

Het wrange is dat Nederland daarmee feitelijk een huwelijk met een minderjarige persoon erkent. Dit is discutabel omdat Nederland zo indirect meewerkt aan huwelijken die vaak onder dwang worden gesloten.

Wetswijziging

Omdat vrijwel de gehele Tweede Kamer af wil van de erkenning van kindhuwelijken ligt er op dit moment een voorstel voor een wetswijziging klaar dat in november zal worden behandeld in de Eerste Kamer.

In het wetsvoorstel wordt het eerder genoemde artikel 28 in boek 10 gewijzigd in: ‘Het huwelijk wordt voltrokken indien ieder der aanstaande echtgenoten voldoet aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk van het Nederlandse recht’.

18 jaar

Daarnaast wordt aan artikel 32 toegevoegd dat Nederland een buitenlands huwelijk niet erkent wanneer één van de echtgenoten bij sluiting van het huwelijk nog geen 18 jaar oud was. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor echtparen die beiden 18 zijn wanneer zij vragen om erkenning van het huwelijk.

Zo blijft het dus mogelijk om voormalige kindbruiden naar Nederland te halen op het moment dat zij volwassen zijn. De mogelijkheden om gedwongen huwelijken te laten erkennen in Nederland worden dus flink ingeperkt, maar helemaal onmogelijk wordt het niet. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel op 24 november dit jaar plenair behandelen. De VVD roept de Senaat op de wet zo snel mogelijk te behandelen.