Na forse bezuinigingen geeft kabinet miljoenen extra aan cultuur

08 juni 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Na jaren van forse bezuinigingen op het cultuurbeleid, trekt PvdA-minister Jet Bussemaker (Cultuur) de subsidiepot weer open. Ze gaat jaarlijks 18,6 miljoen extra steken in de culturele sector.

Het kabinet geeft de miljoenen aan extra subsidiegeld uit aan vernieuwing, samenwerking en de ontwikkeling van jonge talenten. Zo komt er per jaar 2,4 miljoen euro extra vrij voor talentontwikkeling in de podiumkunsten en de film. Elk jeugdtheatergezelschap mag bovendien rekenen op 50.000 euro extra gemeenschapsgeld, schrijft Bussemaker maandag in een brief aan de Tweede Kamer over haar beleid voor de periode 2017 tot 2020.

Voor het Metropole Orkest zal de minister jaarlijks 3 miljoen reserveren op de begroting. Eenzelfde bedrag is beschikbaar voor samenwerking tussen symfonieorkesten. Rijksmusea ontvangen 5,5 miljoen bovenop de huidige subsidie. Het bedrag gaat grotendeels naar het Tropenmuseum in Amsterdam dat daardoor open kan blijven, volgens Bussemaker.

Festivals

Bussemaker komt daarmee tegemoet aan een advies van de Raad van Cultuur, die een ‘dringend beroep’ op de minister deed om de financiering van de cultuursector op peil te houden. Volgens de raad zou er 29,5 miljoen extra nodig zijn voor onder meer festivals en ‘instellingen die experimenteren met nieuwe vormen van presentatie ten behoeve van publieksbereik’. Bussemaker stopt nu 2,6 miljoen euro extra in festivals.

Het vorige kabinet sneed fors in kunst en cultuur: 200 van de 900 miljoen euro, ruim een vijfde van het budget, werd vanaf 2013 wegbezuinigd. Verantwoordelijk was Halbe Zijlstra, nu fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De toenmalige staatssecretaris trok de subsidie in van culturele instellingen die te weinig publiek trekken. Niet de Raad voor Cultuur, maar het publiek moet bepalen wat goede kunst is, zei Bussemakers voorganger destijds.

Geen kaalslag

Eerder liet de VVD-fractie zich kritisch uit over de reissubsidies die het kabinet uitdeelt aan succesvolle artiesten voor concerten in het buitenland. Volgens de VVD wordt er veel te gemakkelijk geld verstrekt aan artiesten die ook zonder steun uitstekend kunnen functioneren. Bussemaker noemde het bedrag – oplopend tot 7.500 – ‘bescheiden‘.

Vorig jaar bleek dat de voorspelde ‘kaalslag’ in de cultuursector als gevolg van de bezuinigingen is uitgebleven. De meeste kunst- of cultuurclubs weten het hoofd prima boven water te houden: veruit de meeste culturele instellingen hoefden hun deuren niet te sluiten.

Miljarden

De overheid deelt elk jaar miljarden euro’s uit aan talloze organisaties en bedrijven. Volgens het Subsidieoverzicht Rijk, dat het ministerie van Financiën vorig jaar online zette, verstrekte de rijksoverheid in 2013 in totaal 5,8 miljard euro aan subsidies.

De lijst subsidieontvangers telt duizenden namen, maar vermeldt niet eens alle subsidies. Volgens de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek kregen alleen al Nederlandse bedrijven in 2013 bijna 7,9 miljard euro aan subsidies van het Rijk, provincies en Brussel.