Kabinet ziet Europese herverdeling asielzoekers wel zitten

10 juni 2015Leestijd: 2 minuten

Anders dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Denemarken ziet Nederland het Europese herverdelingsplan voor asielzoekers wel zitten. De asielinspanningen worden door het plan eerlijker over de lidstaten verdeeld.

Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Verdeelsleutel

‘Het kabinet verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie dat de asielinstroom in crisissituaties binnen de EU in betere banen zal kunnen leiden,’ schrijft Dijkhoff die ook het asielbeleid in zijn portefeuille heeft.

Het herverdelen van asielzoekers via een verdeelsleutel ziet het kabinet zitten, omdat dit ervoor kan zorgen dat landen die het nu laten afweten ook hun bijdrage gaan leveren: ‘Het kabinet vindt het van belang dat de lidstaten evenrediger asielinspanningen verrichten. Het voorliggende kan ertoe bijdragen dat asielinspanningen in ieder geval meer evenredig over de lidstaten verdeeld zullen worden dan nu het geval is en dat lidstaten die nu nauwelijks een bijdrage leveren, meer gaan bijdragen.’

Niet eerlijk

Wel vraagt Nederland de Europese Commissie om bij de uitwerking van het plan beter te omschrijven wat onder een noodsituatie valt. Italië en Griekenland spreken nu van een noodsituatie vanwege de vele bootmigranten, maar per saldo krijgen landen als Duitsland en Zweden veel meer asielzoekers te verwerken.

Deze landen vinden het dan ook niet eerlijk om nu nog meer extra asielzoekers op te nemen. Nederland neemt die paar duizend extra asielzoekers voor lief. ‘De gevolgen van een noodsituatie vanwege een plotselinge hoge instroom raken andere lidstaten, en een dergelijke noodsituatie kan beter op EU-niveau dan op bilateraal niveau worden geadresseerd.’

Het kabinet beseft dat de 2.047 asielzoekers wel extra kosten met zich meebrengen. Die kosten worden geraamd op 40 miljoen euro waarvan de Europese Commissie 12 miljoen euro zal compenseren.

Het slagen van het hervestigingsplan, dat beoogt dat asielzoekers in de regio asiel kunnen aanvragen en naar rato over EU-lidstaten worden verdeeld, laat het kabinet afhangen van de deelname van anderen. Het plan kan alleen slagen als iedereen meedoet, schrijft Dijkhoff. Voor Nederland zou dit gaan om 732 vluchtelingen die in herkomstland worden opgehaald.

Verzet

Overigens is het nog maar zeer de vraag of de plannen door alle lidstaten zullen worden omarmd. Zo wil Hongarije, dat via Servië veel illegale migranten te verwerken krijgt, niets weten van de plannen.  ‘Hongarije zal onder geen beding vluchtelingen opnemen op grond van de EU-beslissing. De Hongaarse regering zal er alles aan doen dit in Brussel te voorkomen,’ zei de chef-staf van premier Viktor Orban, Janos Lazar onlangs tijdens een persconferentie.

Ook Frankrijk en Duitsland zijn sceptisch. Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken doen sowieso niet mee. Ondanks de tegenstribbelingen hoopt de Europese Commissie tegen het einde van dit jaar met een permanent systeem te komen.