Teeven komt gemeenten tegemoet met ‘bed, bad en brood’

20 januari 2015Leestijd: 2 minuten

Gemeenten krijgen financiële hulp van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) om illegalen in hun basisbehoeften te voorzien. Dat heeft Teeven beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De staatssecretaris is zelf geen voorstander van de regeling.

De Centrale Raad van Beroep had al bepaald dat Amsterdam vanaf december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden aan de illegalen.

Schending

Eerder oordeelde het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa dat Nederland illegalen moet opvangen. Wanneer uitgeprocedeerde asielzoekers geen bed, bad en brood wordt geboden, wordt het Sociaal Handvest voor de Rechten van de Mens geschonden, oordeelde de Raad.

Teeven zei destijds al het oordeel van de Raad van Europa, hoewel dit niet juridisch bindend is, zeer serieus te nemen.

De VVD’er doet volgens hemzelf met de toezegging geen afstand van zijn visie op de illegalenkwestie. ‘Op hen rust onverkort de plicht om Nederland te verlaten.’ Op dat punt zijn de VNG en de staatssecretaris het naar eigen zeggen volledig met elkaar eens.

Verstandig

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zegt de tegemoetkoming van Teeven ‘verstandig’ te vinden. ‘Het doet recht aan de uitspraak en dat zorgt ervoor dat gemeenten op een goede manier opvang kunnen bieden.’

‘Dit is een succes voor de oppositie. Ik wil weten hoe Teeven de opvang gaat betalen. Dit moet niet ten koste gaan van de opvang voor reguliere vluchtelingen,’ reageerde GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet op de toezegging.

De gemeente Amsterdam is erg blij met het nieuws. Amsterdam trok 870.000 euro uit voor de tijdelijke opvang. Hoewel de opvanglocatie 75 plekken biedt, maken er maar enkele tientallen uitgeprocedeerden gebruik van.