Rotterdamse moskee-internaten beteren hun leven niet

09 december 2014Leestijd: 2 minuten

De drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam die twee jaar geleden in opspraak kwamen voldoen nog steeds niet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Dit hebben inspecties die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd bij de internaten uitgewezen. Rotterdam kan nog geen stappen ondernemen tegen de internaten omdat een wettelijke basis daarvoor ontbreekt.

Opnieuw inspecties

Het wetsvoorstel voor de Wet op de Jeugdverblijven is namelijk nog niet goedgekeurd.

Het wetsvoorstel is onlangs wel naar de Tweede Kamer gestuurd en het kabinet streeft ernaar de wet in juli te laten ingaan. Om daarna iets aan het probleem te kunnen doen, zal Rotterdam voor 1 juli opnieuw inspecties moeten laten uitvoeren in de internaten.

Volgens wethouder Hugo de Jonge zal de gemeente dit ook zeker gaan doen. ‘We willen duidelijk maken dat de gemeente serieus is,’ aldus De Jonge.

In 2012 kwamen er alarmerende berichten naar buiten over de situatie in de Turkse internaten en moskeeën. Honderden kinderen verbleven in brandonveilige gebouwen en toezicht van de overheid ontbrak. Daarnaast zouden de internaten de integratie van de kinderen ernstig in de weg zitten.

Integratie

Begin 201 kwam minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken met een set aan minimumnormen waaraan de moskee-internaten voortaan moesten voldoen. Rotterdam volgde daarop met een convenant tussen gemeente en internaten over onder meer het toezicht op de pedagogische aanpak.

Het belangrijkste speerpunt van de normen is dat de opleiding op de internaten erop gericht moet zijn dat de kinderen participeren in de Nederlandse samenleving.

Het zou namelijk nog eens voorkomen dat de instellingen de kinderen opstoken tegen de Nederlandse normen en waarden, iets wat integratie belemmert en tot radicalisering zou kunnen leiden.