Roemer: compenseer slachtoffers Q-koorts

11 maart 2017Leestijd: 2 minuten

EINDHOVEN (ANP) – Mensen die in de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van de Q-koorts moeten worden gecompenseerd. Daarvoor pleitte SP-leider Emile Roemer zaterdag in het Debat van het Zuiden.

Premier Mark Rutte kreeg het zwaar te verduren in het debat over de Q-koorts. Roemer en GroenLinks-leider Jesse Klaver verweten hem in 2011 onvoldoende aandacht te hebben gehad voor de toenmalige uitbraak van de ziekte, die afkomstig was van geiten en schapen. ,,De afgelopen jaren zijn 1500 mensen in Brabant in de steek gelaten”, zei Roemer tegen de premier. ,,Keer op keer is gevraagd om duidelijkheid om mensen te compenseren, om te erkennen dat ze door de Q-koorts ziek zijn geworden. Keer op keer was het antwoord nul.”

Toen Rutte werd gevraagd of hij ‘sorry’ wilde zeggen tegen mensen in Brabant, gaf hij in eerste instantie een breedsprakig antwoord. ,,Alsjeblieft zeg, alsjeblieft”, zei een geërgerde Klaver. Eerder sprak de GL-leider al zijn verbazing uit over Rutte’s reactie op een filmpje over een meisje in Brabant dat ziek is door Q-koorts.

Schadefonds

Sybrand Buma van het CDA zei blij te zijn dat alle lijsttrekkers op het podium nu voor een schadefonds voor slachtoffers zijn.

Toen het debat verschoof naar hoe uitbraken zoals die van de Q-koorts kunnen worden voorkomen, werden de meningsverschillen groter. Klaver pleitte er voor om vooral de veestapel te verkleinen, iets dat hem op boegeroep van het publiek kwam te staan.

Boeren

Buma, wiens partij traditioneel een grote achterban onder boeren heeft, zei vooral in te willen zetten op innovatie om tot een duurzame veeteelt te komen. Als de veestapel te snel inkrimpt ,,is er straks geen sector meer’’, voorspelt Buma.

De Nationale Ombudsman riep afgelopen week de overheid op excuses te maken aan de slachtoffers van de Q-koorts. Ook zou er financiële compensatie moeten komen, vindt Reinier van Zutphen.

Vijf jaar geleden zei de toenmalige ombudsman al dat de gebrekkige aanpak van de crisis de relatie tussen overheid en burger had geschonden.