CBS: Armlastige oudere sterft uit

07 maart 2017Leestijd: 2 minuten

DEN HAAG (ANP) – Verreweg de meeste 65-plussers van nu zitten er financieel veel warmer bij dan de senioren twintig jaar geleden. Ze hebben meer eigen vermogen en hebben maandelijks hogere inkomsten dan toen, omdat ze vaker een eigen huis hebben en een beter pensioen opbouwden. Het aandeel arme ouderen daalde de afgelopen twintig jaar ,,spectaculair” van 20 procent tot minder dan 4 procent.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepresenteerd. Begin 2016 leefden er in Nederland 3,1 miljoen mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Dat zijn er ruim 1 miljoen meer dan begin 1996.

Tussen 1995 en 2008 kregen ouderen meer te besteden. Dat kwam onder meer door de verhoging van de AOW, het staatspensioen. Ook hebben mensen vaker een aanvullend pensioen. Vanaf 2009 ging de koopkracht van ouderen er door de economische crisis wel op achteruit, meer dan bij de doorsnee bevolking. Ook het aantal ouderen met een schuld is gestegen van 1 naar 5 procent.

Uitsterven

Toch is het vermogen en inkomen in 2016 van de meeste ouderen veel beter dan ooit, stelt Peter Hein van Mulligen van het CBS. ,,De oude arme mensen zijn letterlijk aan het uitsterven”, zegt Van Mulligen. Vaak zijn dat weduwen, met een klein pensioen of alleen AOW. De nieuwe 65-plussers – de babyboomers van vlak na de Tweede Wereldoorlog – zorgen ervoor dat ouderen in Nederland welvarender zijn dan elders in Europa, stelt Van Mulligen.

De helft van alle ouderen had in 2015 een eigen woning; twintig procent meer dan twee decennia terug. Dat zorgde voor een stijging van het eigen vermogen van de ouderen naar gemiddeld 86.500 euro. Dat is vijf maal zo hoog als van een doorsnee huishouden. Twintig jaar geleden was het vermogen van 65-plussers met ongeveer 22.000 euro juist kleiner dan een gemiddeld huishouden.

Zowel mannen als vrouwen worden nog steeds ouder dan voorheen. Wel blijkt dat ongeveer 60 procent van de ouderen te zwaar is. Twintig jaar geleden was dat nog niet de helft.