Veiligheidssector: te weinig geld voor herstel

21 september 2016Leestijd: 1 minuut

DEN HAAG (ANP) – De 450 miljoen euro die er voor de veiligheidssector bijkomt volgend jaar is ,,volstrekt onvoldoende”. Dat concludeert de Coalitie voor Veiligheid, waarin vakbonden en belangenorganisaties voor personeel van politie, justitie, brandweer en defensie zijn verenigd.

,,Na jaren van tekorten en afbraak, kan met het extra geld voor veiligheid worden begonnen met herstelwerkzaamheden. Maar het is volstrekt onvoldoende om noodzakelijke investeringen te bekostigen en in te spelen op de veranderde veiligheidssituatie”, benadrukt de coalitie.

Het kabinet geeft aan dat de extra investeringen onder andere zijn bedoeld voor wijkagenten, cybersecurity, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de bestrijding van terrorisme. ,,Dat wekt ten onrechte de indruk dat de politie deze taken met het extra geld op een extra hoog niveau kan uitvoeren”, waarschuwt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP.

Het vertekende beeld geldt volgens de coalitie ook Defensie, dat er 300 miljoen euro bij krijgt in 2017. ,,Door een tegenvaller bij het kabinet blijft daar voor Defensie slechts 200 miljoen van over. Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzet voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden”, meent Jean Debie van defensievakbond VBM.