‘Gerommel met onderwijscijfers’

20 september 2016Leestijd: 2 minuten

DEN HAAG (ANP) – 200 miljoen euro erbij, zegt het ministerie van Onderwijs dinsdag in de onderwijsbegroting. ,,Echt niet, er gaat 200 miljoen euro af”, briest oppositiepartij D66. De Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt over een bezuiniging van 30 miljoen euro en is woest op het ministerie. ,,Het ministerie belazert de kluit.”

Het ministerie heeft het over 200 miljoen euro die beschikbaar is voor onder meer het bevorderen van gelijke kansen, beter onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden voor docenten. Volgens D66 is er echter helemaal geen sprake van 200 miljoen euro extra, maar van een bezuiniging. ,,Tegenover de extra 200 miljoen, staan twee bezuinigingen: de eerste is een korting van ruim 250 miljoen euro omdat de lonen harder stijgen dan het budget dat ministeries hiervoor krijgen” stelt D66. De tweede bezuiniging, van 150 miljoen euro, komt uit de ,,ramingsbijstelling om de begroting sluitend te maken”. De invulling hiervan wordt komend voorjaar pas bekendgemaakt.

De AOb telt die laatste 150 miljoen euro ramingsbijtelling daarom niet mee in de eigen berekening, omdat het erop lijkt dat er komend studiejaar minder studenten zijn en er dus ook minder bekostiging nodig is voor het hoger onderwijs. Ook tellen zij geen 250 miljoen euro, omdat een deel van dat bedrag geen onderwijsgeld is maar bestemd voor kunst en cultuur.

Schrik

Met die rekensom komt de AOb uit op een bezuiniging van 30 miljoen euro, iets waar de vakbond van zegt te schrikken. ,,Heel bijzonder dat het departement pocht met 200 miljoen euro en er niet bij meldt dat er elders gewoon 230 miljoen euro van het onderwijsbudget af is”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een reactie.

Het ministerie van Onderwijs noemt de bewering van D66 en de AOb ,,onjuist”. ,,Als je alle bedragen in de begroting bij elkaar optelt en aftrekt, kom je dik in de plus uit”, aldus een woordvoerder.