‘Cursus tegen pestcultuur’

26 september 2016Leestijd: 2 minuten

DEN HAAG (ANP) – Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) denkt erover managers van bedrijven met een cultuur van pesten en andere ongewenste omgangsvormen een verplichte cursus op te leggen. Hij bekijkt momenteel of een proef hiermee juridisch en in de praktijk kan werken.

De cursus is een mogelijke nieuwe manier om in te grijpen en de achterliggende oorzaken aan te pakken. Het moet de bazen helpen het gedrag en de cultuur te veranderen.

Volgend jaar wordt al een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen om bedrijven te helpen bij de aanpak van ongewenst gedrag. Het team gaat leidinggevenden trainen en voorlichting geven, schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. De kosten zijn een half miljoen euro.

Belangrijke rol

Volgens Asscher hebben leidinggevenden een belangrijke rol omdat zij een voorbeeldfunctie hebben. Als zij niet optreden tegen ongewenst gedrag, ontstaat volgens de minister een cultuur waarin het steeds ergere vormen aanneemt. Asscher vindt betrokkenheid van de hoogste leiding van het grootste belang. Hij zal daarom een gesprek organiseren met een aantal bazen op topniveau over het onderwerp.

Asscher schrijft dat een op de zes werknemers last heeft van ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Liefst 462.000 werknemers hebben weleens te maken gehad met pesten, voor 58.000 mensen is dit vaak het geval geweest en voor 24.000 mensen zelfs zeer vaak. De minister wijst erop dat pesten leidt tot veel leed, burn-outklachten, ziekmeldingen, een slechte sfeer en verminderde betrokkenheid.

Asscher vindt het belangrijk vindt dat bedrijven die bewust niets doen om een veilige werkomgeving te creëren, hard worden aangepakt. De inspectie controleert en legt boetes op als dit nodig is.