CBS: meer broeikasgassen in 2015 dan in 2014

05 september 2016Leestijd: 1 minuut

DEN HAAG (ANP) – Nederland heeft vorig jaar 5 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2014. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. In 2030 moet de uitstoot volgens de Europese klimaatdoelen met 40 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. De uitstoot kwam vorig jaar 12 procent lager uit vergeleken met 1990.

De stijging in 2015 werd onder meer veroorzaakt doordat elektriciteitscentrales meer vervuilende steenkool en minder aardgas verstookten. Ook werd er in 2015 meer gas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren dan in het jaar ervoor. Als CO2 (koolstofdioxide) buiten beschouwing wordt gelaten, is de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 50 procent afgenomen. Op 2014 na is er elk jaar meer CO2 uitgestoten dan in 1990.

Behalve met de Europese klimaatdoelen heeft de regering ook rekening te houden met de gerechtelijke uitspraak in de Urgenda-zaak van vorig jaar. De rechter in die zaak oordeelde dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van koolstofdioxide tegen te gaan en dat de uitstoot in 2020 met 25 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990.