Burgemeester grijpt in bij onrust Maassluis

24 september 2016Leestijd: 2 minuten

MAASSLUIS (ANP) – De gemeente Maassluis heeft zaterdag maatregelen genomen om dit weekeinde nieuwe onrust in het Burgemeestersplantsoen en Vrijheidspark te voorkomen. De burgemeester Edo Haan heeft een zogeheten noodbevel afgekondigd dat tot en met dinsdag duurt. Dat meldt de gemeente.

De afgelopen drie weekeinden zorgde een groep jongeren, van wie de gemeente en politie nog niet weten wie het precies zijn, voor onrust in de wijk. Er werden gemeente-eigendommen vernield, auto’s van bewoners stuk gemaakt, ramen van huizen ingegooid en er zou sprake zijn van intimidatie en uitlokken van ruzie. Ook vrijdagavond was het onrustig in de wijk. Rond half negen onstond er onenigheid en een grimmige sfeer tussen een aantal buurtbewoners en een groep jongeren over iemand die op een scooter reed waar hij mogelijk niet mocht rijden. Later op de avond werden bij verschillende huizen en auto’s in de wijk ruiten vernield, aldus de politie.

Volgens de gemeente bestaat de vrees dat de bewoners van de betreffende woonwijk de verstoring niet langer meer (zullen) accepteren en dat er sprake is van een ,,oproerige beweging en/of van ernstige wanordelijkheden danwel vrees voor het ontstaan daarvan”.

Een noodbevel is een zwaarder middel dan een bij onrust ook wel ingezette noodverordening. Een noodbevel richt zich specifiek op één of enkele personen en kan worden ingezet als sprake is van oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen of de vrees daartoe. Het wetsartikel bepaalt dat de burgemeester bevoegd is alle bevelen te geven die hij nodig acht ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.