Nederlandse in bestuur Wereldraad van Kerken

27 juni 2016Leestijd: 1 minuut

AMSTERDAM (ANP) – Ds. Karin van den Broeke is maandag in Trondheim gekozen in het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. Het is uitzonderlijk dat een Nederlander zitting neemt in dit kernbestuur van de 345 kerken, meldt de Raad van Kerken in Nederland. Het kernbestuur telt 23 leden en werkt onder meer het beleid van de kerken uit, benoemt stafleden en controleert de financiën.

Van den Broeke (53) zit sinds 2013 al in het centraal comité van de Wereldraad. In Nederland is ze namens de Protestantse Kerk in Nederland (waarvan ze preses is) lid van de Raad van Kerken en een speciale taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Dat is een taskforce die het belangrijkste thema van de Wereldraad populariseert voor de Nederlandse kerken.

Het is de bedoeling dat er in 2018 een conferentie van de Wereldraad van Kerken plaatsvindt in Amsterdam.