Nieuw Onze Vader wordt in november ingevoerd

25 april 2016Leestijd: 1 minuut

UTRECHT (ANP) – De nieuwe vertaling van het gebed het Onze Vader wordt 27 november ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied. De nieuwe versie van het Onze Vader wordt tegelijk ingevoerd in Nederland en België, meldde de Nederlandse Bisschoppenconferentie maandag.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

,,Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus bisschop Jan Liesen van Breda. Hij begrijpt ,,dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling.”

Toch zijn de verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie niet zo groot. Het verschil zit vooral in het tweede deel. De oude tekst ,,en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leidt ons niet in bekoring” wordt in de nieuwe versie: ,,en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.”