Kabinet blijft uitgaan van lage asielraming

29 februari 2016Leestijd: 2 minuten

DEN HAAG (ANP) – Het kabinet blijft uitgaan van de komst van ongeveer 58.000 asielzoekers dit jaar. Tijdens overleg met overheden wordt ook gesproken over bijna 100.000 nieuwkomers, maar dat aantal komt pas in beeld als de maatregelen om de asielinstroom in te dammen, niet zouden werken.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) laat dat maandag weten na berichtgeving in de media over het hoge aantal. Hij wijst erop dat hij de Tweede Kamer hierover in januari al uitleg heeft gegeven.

Dat gebeurde nadat was uitgelekt dat ambtenaren in verschillende scenario’s rekenden met een aantal van ruim 93.000. De Tweede Kamer trok daarover aan de bel, want het klopte dan niet dat het kabinet bleef vasthouden aan 58.000 mensen, evenveel als het afgelopen jaar.

Maatregelen

Maar de hoge raming gaat uit van ongewijzigd beleid, aldus het kabinet. Dijkhoff wijst opnieuw op de maatregelen die zijn afgesproken om de instroom van nieuwkomers in te dammen, onder meer met Europese maatregelen.

Zo moet Turkije ervoor zorgen dat minder mensen naar Europa doorreizen. Tegelijk moet met EU-steun de opvang in de regio worden verbeterd. Nederland heeft zelf het toezicht aan de grens geïntensiveerd en de asielprocedure aangescherpt.

Voorbereiden

Er wordt ook rekening gehouden met een hoger aantal, zodat ons land zich beter kan voorbereiden, stelt Dijkhoff. Want het kost volgens hem tijd om opvangplekken te realiseren en voorkomen moet worden dat er direct tekorten ontstaan als de instroom ,,onverhoopt toch hoger uitvalt dan voorzien”.

Volgens de staatssecretaris zijn er op dit moment nog niet genoeg plekken om 58.000 instromers opvang te bieden. ,,Er is samen nog veel werk te verrichten”, aldus Dijkhoff.

PVV en GroenLinks wilden maandag direct opheldering van het kabinet over de onduidelijkheid over de ramingen.