Kernenergie op de Haagse agenda

17 september 2020Leestijd: 3 minuten
Kerncentrale in Borssele. Foto: ANP

Waar de Nederlander in de toekomst zijn energie vandaan moet halen, is de grote vraag die al jaren boven de markt hangt. Windmolens en zonneweides rukken op, maar kunnen nooit de energie leveren die nodig is. Tegelijk wil de Tweede Kamer af van de afhankelijkheid van energie uit andere landen zoals gas uit Rusland of olie uit het Midden-Oosten.

Kernenergie is daarvoor volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de oplossing, bleek bij het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen. Dijkhoff had bij dat debat maar een motie en die ging over kernenergie.

Hij vroeg het kabinet ‘een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.’

CDA, PVV, SGP, FVD, Van Haga en Krol sloten zich bij Dijkhoff aan waardoor een ruime Kamermeerderheid was verzekerd. Premier Mark Rutte (VVD) omarmde de motie. Het kabinet zal een ‘verkennend onderzoek’ starten naar ‘het inpassen van kernenergie’ in de nationale energievoorziening na het jaar 2030.

Lees: alles wat u wilt weten over kernenergie in 64 vragen

cover Elsevier weekblad editie 41 2019

De politiek staat al jaren machteloos als het gaat om de energievoorziening.  Zo is een meerderheid voor afbouw van de gasvoorziening, terwijl er geen alternatief wordt geboden.

In 2018 wekte Klaas Dijkhoff het debat tot leven toen hij het taboe op kernenergie plotseling doorbrak. Hij stelde het thema deze week opnieuw aan de orde in zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen.

In discussie met Dijkhoff wees Jesse Klaver (GroenLinks) erop dat twaalf jaar geleden drie locaties zijn aangewezen waar een kerncentrale gebouwd mag worden.

‘Er staat nog net geen bordje “Te Koop” op die stukken grond en er is nog net geen brochure gemaakt van “kom hier een kerncentrale aanleggen”. We hebben dus drie gebieden, het gebied rondom Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven. Daar kan al twaalf jaar lang een kerncentrale gebouwd worden. Nul interesse. Nul! Ik snap het wel. De afgelopen tien jaar is er in heel Europa geen kerncentrale opgeleverd. Bijvoorbeeld de kerncentrale die wordt gebouwd in Hinkley in de UK wordt mede gefinancierd door de Chinezen. De kosten rijzen de pan uit,’ zei Klaver.

Overheid is oorzaak van uitblijvende initiatieven voor kerncentrales

Dijkhoff wees hem erop dat de overheid initiatieven voor kerncentrales de kop in heeft gedrukt door talloze onwerkbare regels te stellen. Niemand wil eraan beginnen. Bovendien zijn de condities onaantrekkelijk, bijvoorbeeld financieel. Windmolens zijn daarentegen volop gesubsidieerd. Dat is met kernenergie in de beginfase volgens Dijkhoff ook nodig.

Simon Rozendaal over de kosten van kernenergie

Wind en zon zijn pas echt alternatieven als er grote batterijen komen om de energie op te slaan en daar ziet het niet naar uit, zei Dijkhoff.

Wat GroenLinks wil is toekomstmuziek

De ideeën van GroenLinks zijn gericht op de verre toekomst. Klaver was voor onderzoek naar bijvoorbeeld thorium, maar had er weinig vertrouwen in. ‘Daar wordt al 40 jaar over gesproken. Als daar een doorbraak op zou komen, dan zou ik het fantastisch vinden. Dus we zijn heel erg voor het financieren van onderzoek, maar gewoon heel concreet: de businesscase voor een kerncentrale is er niet. Punt.’

Kansrijker acht hij groene waterstof, maar ook dat biedt geen zekerheden voor de nabije toekomst.

Dijkhoff komt volgende week met voorstellen

En zo blijft onduidelijk hoe Nederland de komende decennia aan energie komt. Klaver verheelde niet dat die nog wel een tijdje uit het buitenland zal komen. Gas, liefst uit Noorwegen, wat hem betreft.  Maar hij gaf toe, ook de vermaledijde kernenergie.  Maar wel uit het buitenland.

Dijkhoff komt volgende week met een uitgebreide ‘businesscase’ voor een kerncentrale in Nederland.