Onderzoek: afstandsonderwijs werkt best goed

24 april 2020Leestijd: 3 minuten
Foto: AFP

Van de studenten die noodgedwongen thuiszitten, zegt 70 procent dat het onderwijs op afstand goed werkt. Zij maken zich zich wel zorgen om de gevolgen van corona op hun studievoortgang. Dat komt vooral door de slechte communicatie vanuit de universiteiten en hogescholen.

Dat blijkt uit een enquêteonderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De studentenorganisatie deelde de resultaten exclusief met EW.

Communicatie en studievertraging

Een groot deel van de studenten maakt zich zorgen om de effecten van het coronavirus op hun studievoortgang. Het overgrote deel (87 procent) zegt misschien of zelfs zeker studievertraging op te lopen. Studenten aan hogescholen zijn hierover het meest somber gestemd.

LSVB-voorzitter Alex Tess Rutten (26): ‘Studies aan de hogeschool zijn meer op de praktijk georiënteerd en hebben meer onderwijsvormen die niet digitaal aangeboden kunnen worden.’ Rutten verwacht dat het percentage wel omlaag gaat naarmate maatregelen duidelijk worden: ‘De universiteit heeft besloten om studenten wel door te laten stromen naar een volgend jaar of masteropleiding als zij door corona vertraging oplopen. Dit neemt een hoop onzekerheid weg.’

Verwacht je studievertraging op de lopen door de coronacrisis?

Wat werkt goed aan het onderwijs op afstand?

Het onderwijs op afstand vindt onder meer plaats via opgenomen hoorcolleges, werkgroepen via communicatieplatform Zoom en één-op-één begeleiding over de telefoon. Meer dan de helft van de studenten is positief over de kwaliteit van hun onderwijs en zegt het digitale onderwijs als toegankelijk te ervaren.

Verrassend is dat nog geen derde van de studenten aangeeft dat toetsen en opdrachten op afstand niet werken. Studenten kunnen zelfs een lijst met voordelen noemen: zelf je tijd indelen en langer de tijd kunnen nemen om de stof te begrijpen, om maar wat te noemen. Ook lijken docenten nu beter bereikbaar via de e-mail of telefoon voor vragen. De digitale oplossing is in een noodsituatie ontstaan, maar biedt perspectief voor de toekomst. Het suggereert dat een verdere ontwikkeling van het digitale onderwijs een verlichting kan bieden voor het intensieve contactonderwijs.

Tevredenheid onderwijs (klik op het pijltje voor meerdere grafieken)

Wat zijn struikelblokken?

Maar het is niet allemaal hallelujah. Waar studenten voornamelijk tegenaan lopen is onduidelijke communicatie vanuit de onderwijsinstelling of tijdens online colleges. Docenten zijn goed bereikbaar voor individuele gesprekken, maar tijdens digitale colleges blijkt het lastig om aan te geven wanneer iets onduidelijk is. Rutten ziet hier een tekortkoming van het digitaal onderwijs: ‘je mist een stukje lichaamstaal. Het is lastig om zonder te storen de aandacht te trekken tijdens zo’n online college.’

Volgens een groot deel van de studenten lichten hogescholen en universiteiten hen onvoldoende in over wat de huidige situatie voor impact heeft op hun studieloopbaan en of ze vertraging op zullen lopen. Toch zegt het overgrote deel van de studenten dat ze wel voldoende ingelicht zijn over de huidige situatie en ook over hoe hun onderwijs er nu uit ziet. Zorgen hebben vooral betrekking op onduidelijkheid over de toekomst. Rutten: ‘de instellingen weten zelf ook nog niet hoe het zal gaan. De hogescholen en universiteiten zijn druk bezig maatregelen door te voeren en vertraging tegen te gaan, maar ze kunnen de studenten nog geen volledige duidelijkheid geven over de gevolgen voor hun studieloopbaan omdat die er helaas nog niet is.’

Tevredenheid communicatie (klik op het pijltje voor meerdere grafieken)

Hoe ziet de thuisstudeersituatie er uit?

Van de ondervraagden woont en studeert meer dan de helft bij hun ouders. Het overgrote deel van deze studenten woonde ook voor de coronacrisis al thuis. Vrijwel alle deelnemende studenten hebben voldoende toegang tot een laptop en WiFi-verbinding. Driekwart van de ondervraagde studenten vindt hun thuissituatie voldoende om goed te kunnen studeren.

Wat is je woonsituatie en is deze geschikt voor thuiswerken?