‘Zolang China doorgaat met fossiele brandstoffen, is alles wat wij doen zinloos’

29 januari 2020Leestijd: 2 minuten
Afsluitdijk.

Op basis van een onderzoek onder bijna 1.100 Nederlanders concludeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat 93 procent van de ondervraagden extra maatregelen tegen hoog water nodig vindt. Is dijkversterking belangrijker dan het verlagen van de CO2-uitstoot?, vroegen we u.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

Ermin de Winkel

Het verhogen van dijken is iets dat binnen Nederland gebeuren kan. Nederland is daarbij vrijwel niet afhankelijk van andere landen.
CO2-uitstoot verlagen heeft alleen echt zin als dit mondiaal gebeurt (aangenomen dat het inderdaad zin heeft). Zolang China en India, samen met een hele berg andere landen, nog doodrustig kolencentrales neerzetten is de Nederlandse bijdrage in de beperking van de CO2-uitstoot vrijwel nutteloos.

Johannes Mol

Ik heb de Ramp meegemaakt. Mijn gehele familie woont in Zeeland. Wij zijn allemaal van mening dat bescherming tegen overstromingen prioriteit moet krijgen. Zolang India, China, Rusland en de VS rustig doorgaan met gebruik van fossiele brandstoffen, is alles wat wij in Europa doen volstrekt zinloos.

M. Versteeg

Klimaatverandering is van alle tijden; de aarde warmt ook op zonder de invloed van de mens, maar dan minder snel. Voor zover de Nederlandse klimaatmaatregelen enig effect hebben, zal het slechts leiden tot uitstel van de onvermijdelijke stijging van de zeespiegel. Geld pompen in mitigatie is dus letterlijk ‘water naar de zee dragen’. Willen wij overleven dan zullen wij ons – indachtig Darwin- moeten aanpassen aan de wijzigende omstandigheden en ons geld en energie besteden aan adaptieve maatregelen.

Greetje van Gruting

Het verstevigen en ook het structureel onderhoud aan dijkbescherming heeft absoluut voorrang. Vergeet niet dat onderhoud in Nederland vaak sneuvelt in allerlei begrotingsplaatjes. Verder blijf ik van mening dat er meer ingezet zou moeten worden op kernenergie. Die CO2-uitstoot vermindering kan worden gestimuleerd door vooral de industrie hiertoe aan te zetten.
Als de staat zich zou bedwingen in belastingheffing en verzwaring ter financiering van windmolens die ‘alleen op subsidie’ draaien en zonnepanelenweiden die het gras verstikken en geen ruimte aan de vogels laat…dan zou het misschien nog goed kunnen komen.                                   

W.F. ten Berge

Zelfs al zou alle opgewekte energie vanaf nu van waterstof en zon en wind komen, dan zal de opwarming nog heel veel jaren doorgaan en pas na 50 jaar misschien stabiliseren. Bescherming tegen hoog water van overmatige regenval en stijging van de zeespiegel door dijken en dammen zal dus steeds onverminderd aandacht moeten krijgen naast alle inspanningen voor CO2-vrije energie.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.