Aanklacht Baudet tegen Ollongren krijgt staartje

14 november 2018Leestijd: 2 minuten
Baudet en Hiddema in de Twede Kamer - Foto: ANP

De president van het Gerechtshof in Amsterdam heeft een intern onderzoek ingesteld in de zaak van Thierry Baudet (Forum voor Democratie) tegen minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66).

Het onderzoek draait om een blijkbaar over het hoofd gezien document in deze kwestie waarover Baudets raadsman en collega-Kamerlid Theo Hiddema zich vorige week bij het Hof heeft beklaagd.

Minister Kajsa Ollongren hekelde begin februari in haar Burgemeester Dales Lezing het Forum voor Democratie als een partij die discrimineert op ras, en daarin verder gaat dan de PVV van Geert Wilders. De Burgemeester Dales Lezing is een jaarlijkse rede in het stadhuis van Nijmegen waarin het gelijkheidsbeginsel centraal staat, zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet.

Baudet deed begin februari aangifte tegen Ollongren wegens smaad en laster, maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak. Baudet diende daarop een klacht in tegen die beslissing en vroeg het Hof het OM te bevelen de minister alsnog te vervolgen.

Het Hof wees de klacht op 30 oktober af. ‘Uit de tekst van de lezing en de omstandigheden waarin deze is uitgesproken, kan worden afgeleid dat de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het publieke debat,’ luidde het oordeel. Als Kamerlid kon Baudet bovendien met de minister in debat gaan in de Kamer, vond het Hof.

Het Hof schrijft ook dat ‘klager geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om te reageren op het ambtsbericht’.

Hiddema bezorgde zijn reactie persoonlijk bij het Hof

Dat laatste klopt niet. Hiddema heeft wel gereageerd. Hij bezorgde zijn reactie persoonlijk bij het Hof in Amsterdam. De raadsman heeft zich daarom bij de president van het Hof beklaagd. Die gaat onderzoeken wat er met Hiddema’s reactie ten burele van het Hof is gebeurd.

‘Als juist is dat er een processtuk niet in een beoordeling is betrokken, dan kan dat reden zijn om de behandeling te heropenen,’ laat woordvoerder Marjemme van Poelgeest aan Elsevier Weekblad weten.

‘De beslissing daarover is niet aan de president, maar aan de raadsheren die de beslissing hebben genomen. Datzelfde geldt voor de beslissing wel of niet een mondelinge behandeling te houden. De wet staat beide opties toe.’