PvdA wil straten naar migranten vernoemen

05 maart 2018Leestijd: 2 minuten
Dode door schietpartij Amsterdam

De PvdA in Amsterdam wil straten vernoemen naar ‘Amsterdamse migranten die aan de stad hebben bijgedragen’. Straatnamen die verwijzen naar ‘recente en eerdere migratiestromen naar de stad’ zijn voor de partij ook een mogelijkheid.

Dat zegt raadslid Sofyan Mbarki van de partij tegen de Amsterdamse zender AT5. Hij wil dat er ‘bij naamgeving rekening wordt gehouden met een betere afspiegeling van de diversiteit van Amsterdam’.

Er is een commissie die zich buigt over de naamgeving van straten in de hoofdstad. Die hanteert een aantal criteria. Zo moet de naam bij voorkeur eindigen op laan of straat en mag een straat pas naar iemand worden vernoemd als hij of zij vijf jaar dood is. Mbarki’s uitspraken zijn opvallend, want richtlijnen voor diversiteit zijn hierbij al opgenomen:

‘Bij persoonsvernoemingen verdient het toekennen van namen van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving de voorkeur. Diversiteit staat hierbij voorop.’

Geen huidige straatnamen veranderen

Mbarki wil ook dat het Meertens Instituut, dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur, de al bestaande straatnamen in kaart brengt.

Het voorstel van het raadslid gaat alleen over de naamgeving van nieuwe straatnamen. Het raadslid wil geen huidige straatnamen veranderen.

In Urk juist tegengestelde beweging

Vorige maand kwam de Rotterdamse fractie van D66 in het nieuws toen zij pleitte voor minder namen van ‘witte mannen’ op straatnaambordjes. De partij pleitte in de gemeenteraad voor een ‘diverser’ straatnamenbeleid.

Overigens heeft de gemeenteraad in Urk vorige maand juist unaniem een motie aangenomen waarmee een tegengesteld signaal wordt afgegeven. Urk gaat straten in een nieuwe wijk vernoemen naar ‘helden van weleer’, zoals Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.