Verzet tegen sluiting azc Laren: ‘Met stomheid geslagen’

07 september 2016Leestijd: 2 minuten
COA sluit een aantal asielzoekerscentra, waaronder deze in Laren - bron: ANP

De commissaris van de Koning Johan Remkes (VVD) heeft een opmerkelijke brief gekregen van zo’n honderd inwoners van de Gooi en Vechtstreek. Ze komen in actie tegen de voorgenomen sluiting van een azc in Laren.

Het was een tijdje veelvuldig in het nieuws: protesten van burgers tegen de komst van asielzoekers naar hun wijk of buurt. Maar nu is er sprake van een omgekeerde situatie: buurtbewoners die juist willen dat een asielzoekerscentrum (azc) geopend blijft. In een brandbrief roepen ze Remkes op om azc Crailo in stand te houden voor de opvang van migranten en vluchtelingen.

Migratieakkoord met Turkije

Na een lange zoektocht in de regio opende azc Crailo in Laren in mei zijn deuren voor de opvang van maximaal zeshonderd mensen. Onlangs besloot het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de opvang op korte termijn weer te sluiten, bij gebrek aan nieuwe instroom.

Er ligt immers een akkoord met Turkije op tafel, waardoor de stroom van migranten naar Europa zienderogen is afgenomen. De omwonenden, die actief zijn als vrijwilligers in het azc, zijn, zo valt te lezen in de brief, ‘met stomheid geslagen’.

Op dit moment wonen zo’n vijftig asielzoekers in azc Crailo. Mocht de voorgenomen sluiting per 1 oktober doorgaan, dan moeten zij een andere plek zoeken.

‘Ondoordacht besluit’

Ze vinden het besluit ‘ondoordacht’ en, gezien de voorgeschiedenis en problematiek, ook nog eens ‘onbetamelijk’. ‘Het is moeilijk te bevatten dat wij in onze bevoorrechte regio geen enkele plek bieden voor de opvang van asielzoekers. En de oorzaak niet ligt bij ons, maar bij de overheid.’

Burgemeesters van zeven betrokken gemeenten scharen zich achter het standpunt van de buurtbewoners. ‘Er bestaat zeer waarschijnlijk geen alternatief voor opvang mocht de vluchtelingenstroom onverhoopt toch weer toenemen,’ schrijven zij op hun beurt aan het COA.