‘Schrikbarend’: inburgeren wil niet zo lukken

20 april 2016Leestijd: 2 minuten
Asscher tijdens een werkbezoek bij migranten - bron:ANP

Het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen haalt, is aanleiding tot onderzoek. In elk geval moeten de eisen aan de aanbieders van inburgeringslessen worden opgeschroefd.

Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) aan de Tweede Kamer. Hij informeerde de Kamer over de nieuwkomers die in de jaren 2013, 2014 en 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

‘Schrikbarend’

Van de 53.000 nieuwkomers moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht, schrijft Asscher. ‘Nieuwkomers uit 2014 en 2015 hebben nog respectievelijk één en twee jaar om aan hun inburgeringsplicht te voldoen, maar voor de nieuwkomers uit 2013 is de inburgeringstermijn van drie jaar inmiddels bijna of helemaal verstreken.’

Hij wordt gezien als toekomstig PvdA-leider, ondanks een spoor van mislukkingen. Die hem gek genoeg niet aankleven. Lodewijk Asscher: altijd net op tijd z’n hielen gelicht

Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd, blijkt uit de brief. Asscher is dus ‘bezorgd’. En die zorgen zijn er ook bij partijen in de Tweede Kamer. Malik Azmani van de VVD noemt de cijfers ‘schrikbarend’.

Bijstandsuitkering

Hij verwacht dat de minister gaat kijken naar de gevolgen voor mensen die  – door eigen toedoen –  niet inburgeren. Het gaat dan om consequenties voor hun eventuele bijstandsuitkering of voor een tijdelijk verblijfsrecht, dat dan niet zou moeten worden verlengd.

Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat Asscher nu echt eens iets doet. ‘Als Asscher nu niet echt actie onderneemt in plaats van het aankondigen van wat halfslachtige maatregelen, loopt Nederland over een aantal jaar aan tegen een integratieramp inclusief een bijstandsexplosie,’ zegt hij.

Volgens de nieuwe inburgeringswet, die vanaf 1 januari 2013 van kracht is, zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het verplichte inburgeringsexamen. Zij hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. Mensen die niet aan hun plicht dreigen te voldoen, krijgen een waarschuwende brief.