Waterrevolutie: water vasthouden in plaats van terugdringen

30 november 2022Leestijd: 2 minuten
Ruimte voor rivier vanuit de lucht. Foto: ANP

Kabinet kondigt omwenteling aan in het watermanagement. Na eeuwen terugdringing van water moet het nu worden vastgehouden. Dat kan niet anders, gezien de extremiteiten in het weer en de schade aan gebouwen, infrastructuur en economie door te laag waterpeil, schrijft Carla Joosten.

Het kabinet ontketent terecht een revolutie in het eeuwenoude waterbeleid van het land. Niet langer dient water zo snel mogelijk te worden afgevoerd, het moet worden vastgehouden en het waterpeil moet omhoog. Van vergiet naar spons.

Drinkwatertekort dreigt door bevolkingsgroei

Bodemdaling en lage waterstanden zorgen als gevolg van intensief bodemgebruik en extremiteiten in het weer door de klimaatverandering voor veel schade aan funderingen, wegen en spoorwegen. Van Friesland tot Amsterdam verzakken huizen. Planten en dieren lijden eronder, net als de industrie, scheepvaart, landbouw en energievoorziening. Schade die niet anders kan worden opgelost dan dat het land zich opnieuw aanpast aan het water.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Het kabinet wil dat bedrijven en burgers in de nabije toekomst 20 procent minder drinkwater gaan gebruiken. Dit water uit diepe grondwaterputten of rivierwater is nog lang niet op, maar door bevolkingsgroei – daar is hij weer – dreigt in de nabije toekomst wel degelijk een tekort.

Iedereen zal zich noodgedwongen moeten aanpassen

Dit alles noodzaakt tot aanpassing door bedrijven, boeren en burgers. Water en bodem worden leidend in de ruimtelijke inrichting. Dat vergt inschikken in dit drukke land. Boeren kunnen niet altijd met zware tractoren het drassige land op, bouwen kan niet meer overal, en, voor wie het nog altijd niet wist: betegelen van de bodem is taboe.

Het is aan de vele waterbeheerders om zo het eeuwenoude Hollandse watermanagement te vernieuwen en het land toekomstbestendig te maken. Een staaltje innovatie van een traditie.