Toelichting bij de scholenvergelijking

19 januari 2023Leestijd: 1 minuut
Havoleerlingen maken natuurkunde-examen in een gymzaal. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Jilmer Postma

Sinds 2001 vergelijkt EW middelbare scholen op basis van onderwijsresultaten. Net als vorig jaar zijn dit jaar in Beste scholen geen oordelen – superschool, goed, voldoende of onvoldoende – toegekend. De onderwijsresultaten zijn dusdanig ­beïnvloed door corona dat een betrouwbare analyse niet mogelijk is.

In 2020 werden de centraal examens afgelast en in 2021 waren bepaalde regels omtrent het centraal examen versoepeld. Examencijfers zijn een belangrijke indicator voor onderwijskwaliteit, naast het aandeel zittenblijvers en de mate waarin scholen leerlingen afleveren met een diploma voor minimaal het niveau dat de basisschool adviseerde.

Houvast bij de zoektocht

Om scholieren en ouders toch houvast te bieden bij hun zoektocht, is op ­ewmagazine.nl/bestescholen nuttige achtergrondinformatie beschikbaar. Zo zijn conclusies over de kwaliteit van scholen vermeld, afkomstig uit onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen worden steekproefsgewijs onderzocht of als er risico’s zijn op het gebied van kwaliteit, bijvoorbeeld na meldingen van ouders. Niet alle scholen zijn onderzocht, omdat in de eerste plaats besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit.

Per school kan worden doorgeklikt naar schoolwebsites en naar de betreffende pagina op de website ‘Scholen op de kaart’, samengesteld door de PO-raad, VO-raad en Kennisnet. Daar zijn onder meer de schoolgids en resultaten uit tevredenheidsonderzoek te vinden.

EW verzamelde informatie over denominatie, onderwijsvisie, aanwezigheid van technasium, gymnasium, tweetalig onderwijs en de mogelijkheid voor het ­behalen van een certificaat Engelse taal.