Kies een middelbare school in 8 stappen

19 januari 2023Leestijd: 3 minuten
Header foto stappen

In de eerste maanden van het jaar kiezen leerlingen in groep acht en hun ouders een passende middelbare school. Waarop moet je letten bij het maken van een keuze? Kies een middelbare school in acht stappen. En: welke twintig vragen kun je stellen tijdens een open dag?

Stap 1: Niveau

Vóór 1 maart 2023 krijgen scholieren advies voor één of twee schooltypen: vwo, havo, de leer- wegen van vmbo of praktijkonderwijs. Leerkrachten baseren het advies op de ontwikkeling van de leerling tijdens de gehele basisschoolperiode. Het advies wordt herover- wogen als uit de eindtoets blijkt dat de leerling een hoger niveau aankan.

Stap 2: Voorselectie

Op ewmagazine.nl/bestescholen zijn scholen in uw buurt te vergelijken. Maak een voorselectie van scholen. Denk in de eerste plaats aan scholen die de gewenste schooltypen aanbieden, maar bijvoorbeeld ook aan scholen die te bereiken zijn via een veilige fietsroute of scholen waarop een broer of zus zit.

Stap 3: Onderwijsvisie

De website van EW informeert over de visie en de identiteit van scholen. Ook is per school aangegeven of er een technasium, tweetalig onderwijs of cursussen Engels worden aangeboden. Voor meer informatie over de onderwijsvisie kan worden doorgeklikt naar ‘Scholen op de kaart’ of naar de website van de school.

Stap 4: Oriëntatie

Bezoek de website van de school om laagdrempelig informatie in te winnen. Ga naar open en meeloopdagen om de sfeer te proeven en docenten aan de tand te voelen. Spreek ook met leerlingen. Hoe ervaren zij de school? Hoe is de sfeer? Als de Onderwijsinspectie de school onder de loep heeft genomen, vraag dan waarom. Bestudeer ter voorbereiding de schoolgids.

Stap 5: Plannen

De meeste scholen hebben open dagen tussen november en april. Kijk op de websites van potentieel geschikte scholen wanneer de open dagen zijn. Vaak zijn er ook meeloopdagen en informatie-avonden te bezoeken.

Stap 6: Voorbereiding

Bereid je voor op het schoolbezoek. Op de website van EW staat informatie over de onderwijsresultaten. Blijven veel leerlingen zitten? Hoeveel leerlingen gaan naar een lager niveau? Wat zijn bevindingen van de Inspectie?

Stap 7: Vraag door

Stel vragen op basis van informatie die u hebt verzameld. Hieronder staat een overzicht van vragen die u kunt stellen.

 

 • Wat doet de school om de onderwijsresultaten te verbeteren?
 • Beheersen voldoende leerlingen basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en burgerschap?
 • Wat doet de school als de basisvaardigheden niet op orde zijn?
 • Is er sprake van een personeelstekort? Zo ja, wat wordt daaraan gedaan? Zo nee, hoe slaagt de school daarin?
 • Hoe besteedt de school geld uit het Nationaal Programma Onderwijs?
 • Worden er lessen gegeven door onbevoegde leraren? Denk aan sportdocenten die Nederlands geven.
 • Hoe vaak valt een les uit?
 • Wat is de invloed van het bestuur op de inrichting van het onderwijs? Wat vinden docenten daarvan?
 • Hoe is de medezeggenschap geregeld?
 • Verzorgt de school bijlessen?
 • Wat is het ChatGPT-beleid van de school?
 • Hoe zit het met de ouderbijdrage voor excursies?
 • Met welke onderwijsvisie onderscheidt de school zich?
 • Werken leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden samen?
 • Is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling?
 • Zijn smartphones toegestaan in de klas, aula of op het schoolplein?
 • Hoe ziet een dag op school eruit?
 • Is het makkelijk om van niveau te switchen?
 • Hoe helpt de school bij de profielkeuze?
 • Waar komen leerlingen terecht met hun diploma?

Stap 8: Aanmelding

In sommige gemeenten zijn er afspraken over toelating, bijvoorbeeld door loting. En als ouders het niet eens zijn met de geloofsovertuiging, dan kan het kind worden geweigerd, tenzij er geen openbare school in de buurt is. Weigering kan ook als vaardigheden ontbreken of als er geen plek is. Bezwaar maken bij weigering kan.