Asscher wil eind maken aan misstanden arbeidsmigranten

27 november 2013Leestijd: 1 minuut

Het kabinet gaat bedrijven aanpakken die via schijnconstructies buitenlandse werknemers minder betalen dan is afgesproken in de cao. Niet alleen malafide werkgevers, maar ook opdrachtgevers kunnen rekenen op sancties.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) komt in de loop van volgend jaar met een wetsvoorstel, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Topprioriteit

Opdrachtgevers die bijvoorbeeld een aannemer inhuren die zijn werknemers onvoldoende betaalt, hebben in de toekomst ook geen schone handen meer. Volgens Asscher is de aanpak van de schimmige trucs topprioriteit.

‘Ik ben voor vrij verkeer van werknemers binnen de EU, maar ik heb ook oog voor de ongewenste effecten ervan. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers zijn hier een voorbeeld van,’ zegt de minister.

Via schijnconstructies worden onder meer loonheffing en premieplicht ontdoken, maar ook wordt er minder loon betaald, schrijft De Telegraaf.

Salaris

Volgens Asscher zijn er veel constructies die weliswaar niet illegaal zijn, maar wel onwenselijk.

Zo betalen werkgevers buitenlandse werknemers vaak onder het minimumloon. Het salaris wordt verder aangevuld met een onkostenvergoeding. Dit is gunstig voor de werkgever, omdat de onkostenvergoeding in het buitenland wordt belast en daar geldt een lagere premiedruk.

Buiten het feit dat buitenlandse werknemers worden benadeeld, zijn de schijnconstructies ook ongunstig voor Nederlandse werkgevers. De constructies leiden tot oneerlijke concurrentie en verdringing van het binnenlandse arbeidsaanbod.