Werkloosheid loopt op tot 650.000

15 mei 2013Leestijd: 1 minuut

De werkloosheid in Nederland is in april opgelopen tot 8,2 procent van de beroepsbevolking. Het CBS telde vorige maand 650.000 werklozen.

Dat waren er zevenduizend meer dan in maart. In die maand kwamen er 30.000 werklozen bij in Nederland en liep de werkloosheid op tot 8,1 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Mannen en vrouwen

In de afgelopen drie maanden kwamen er elke maand gemiddeld 19.000 werklozen bij.

De stijging was het sterkst onder mannen. Er kwamen per maand gemiddeld 13.000 werkloze mannen bij.

De werkloosheid onder vrouwen nam per maand met bijna 7.000 toe.

Uitkeringen

Het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen lag vorige maand met 380.000 op ongeveer hetzelfde peil als in maart. Aan jongeren werden 4 procent minder uitkeringen verstrekt, terwijl de uitkeringen aan 55-plussers met ruim 1 procent toenamen.

In april werden 23.000 uitkeringen beëindigd omdat de ontvanger nieuw werk vond. Dat was 5 procent meer dan in maart en 13 procent meer dan in april 2012.