IMF: massa-immigratie is remedie tegen vergrijzing

08 oktober 2015Leestijd: 2 minuten

De wereld kent een grote kloof tussen arme landen met snelgroeiende bevolkingen en rijke landen die juist kampen met vergrijzing. Massa-immigratie kan die kloof dichten.

Dat is de boodschap van IMF-directeur Christine Lagarde en Wereldbank-president Jim Yong Kim in het voorwoord van hun gezamenlijke ‘Global Monitoring Report’.

Kloof

Volgens de instellingen zijn er op dit moment aan de ene kant jonge, snel groeiende populaties in arme landen en aan de andere kant sterk vergrijzende bevolkingsgroepen in de rijkere landen.

‘Demografische verandering kan bijdragen aan groei en ontwikkeling, mits de juiste maatregelen worden genomen,’ schrijven Lagarde en Yong Kim.

De instellingen noemen drie belangrijke strategieën:

  1. Zorg voor economische groei die duurzaam is en waarmee banen worden gecreëerd.
  2. Investeer in sociale en economische mogelijkheden van mensen.
  3. Verzeker je tegen steeds weer veranderende risico’s die vooral de armen treffen.

Volgens het IMF en de Wereldbank kunnen landen beter ‘het beste halen’ uit de Europese migratiecrisis. Zowel economische migranten als oorlogsvluchtelingen zorgen voor demografische veranderingen die volgens de instellingen op dit moment hard nodig zijn om armoede aan de ene kant en vergrijzing aan de andere kant te bestrijden.

Het rapport onderstreept dat er sinds 2000  veel progressie is geboekt in de wereld. Ongeveer 1 miljard mensen wist zich uit een situatie van extreme armoede te werken, in de meeste ontwikkelingslanden groeiden de inkomens en miljoenen kinderen wereldwijd overleefden het kritieke, vijfde levensjaar. Daarnaast zijn er minder besmettingen van HIV, malaria, tbc en is er vaker toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Toch zijn de instellingen niet tevreden omdat de ontwikkelingen hebben gezorgd voor ongelijkheid in de wereld. Vooral in de Sub-Sahara en in Zuid-Azië is er sprake van extreme armoede en ongelijkheid. ‘Demografische verandering’ is volgens de instellingen een ‘gouden kans’ om deze ongelijkheid recht te trekken.

Maar, zo waarschuwt het rapport, dan moeten beleidsmakers wel de juiste beslissingen nemen. ‘Demografische verandering is niet per definitie goed of slecht en brengt zowel moeilijkheden als mogelijkheden met zich mee.’ Het hangt dus van de politiek af of massa-immigratie een succes wordt, of juist een ramp, aldus de instellingen.