Daling werkloosheid stokt, meer Nederlanders aan het werk

15 oktober 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De daling van de werkloosheid in Nederland die begin dit jaar werd ingezet, is gestokt. In september waren er 607.000 Nederlanders werkloos, oftewel 6,8 procent van de beroepsbevolking. Evenveel als in juli en augustus.

Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloosheid onder jongeren wel is toegenomen van 11,1 procent in juli tot 11,5 procent in september.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat jongeren, iedereen tussen de 15 en 25 jaar, vanwege de slechte situatie op de arbeidsmarkt doorstuderen. Ten opzichte van een jaar geleden gaat het beter met de jeugdwerkloosheid: toen ging het nog om 12 procent.

Groen

Het afgelopen jaar is vooral het aantal werkende vrouwen toegenomen, meldt het CBS. In september daalde het aantal werklozen met 4.000 tot 607.000 ten opzichte van drie maanden geleden. Iets meer mannen dan vrouwen zaten thuis zonder baan.

Het gaat al wat langer langzaamaan beter met de economie, maar de werkloosheid bleef achter. Toch bleek vorige maand uit cijfers van het CBS dat bijna alle seinen voor de Nederlandse economie op groen staan.

De investeringen in Nederland groeien sterk, net zoals de export. Bovendien geven consumenten meer geld uit dan een jaar geleden, zijn er meer banen, gaan minder bedrijven failliet en stijgt de productie van de industrie.

Banen

Premier Mark Rutte zei op Prinsjesdag nog dat de werkloosheid ‘te hoog’ is. ‘We zijn pas tevreden als nog meer Nederlanders merken dat het beter gaat. Dat er meer banen komen, dat mensen meer te besteden hebben.’

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra noemde de werkloosheid zelfs ‘de opdracht voor het komende jaar’. Dat betekent dat ‘ook de mensen die de afgelopen jaren hun baan verloren zijn weer kans hebben en weer aan het werk gaan’.