Kabinet wil systeem voor pensioenopbouw hervormen

06 juli 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De zogenoemde doorsneesystematiek voor pensioenopbouw moet worden afgeschaft, vindt het kabinet. Deze systematiek bepaalt dat jong en oud bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw.

‘Niet fair’, vindt het kabinet. In de Hoofdlijnennota van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken staat dat er meer maatwerk en keuzemogelijkheden nodig zijn. Het kabinet denkt daarbij aan verschillende varianten.

Oneerlijkheid

De doorsneesystematiek is volgens Klijnsma oneerlijk omdat de premie die een jongere inlegt in werkelijkheid meer pensioen zou opbrengen dan de premie die een oudere collega afdraagt, aangezien de premie van de jongere langer kan renderen. Hierdoor spekken ze de pensioenpot uiteindelijk meer dan ouderen.

Deze oneerlijkheid zorgt ervoor dat het stelsel aan draagvlak verliest, vindt de minister. ‘Steeds meer jongeren vinden dat ze, vergeleken met de opbouw die ze krijgen, te veel betalen voor hun pensioen‘, aldus de nota.

Het kabinet wil vanaf 2020 de doorsneepremie gaan afbouwen en overstappen op een ander systeem. Op dit moment neigt het kabinet naar een systeem waarbij alle werkenden binnen één pensioenregeling wel dezelfde premie betalen, maar de opbouw daarvan geleidelijk afneemt naarmate ze ouder worden.

Op maat

In de nota pleit Klijnsma voor meer ‘pensioen op maat’. Het kabinet wil onder meer kijken of werknemers bij een persoonlijke pensioenopbouw zelf kunnen kiezen uit bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, de hoogte van de premie en hoe het pensioengeld wordt uitgekeerd. Op dit moment bouwen de meeste werknemers verplicht collectief pensioen op bij een bedrijfspensioenfonds en hebben daarin weinig keuzevrijheid.

Het kabinet denkt aan een nieuwe pensioenvariant met ‘persoonlijke pensioenpotjes’, maar met een gezamenlijke risicodeling. Een persoonlijke pensioenopbouw is voor mensen transparanter, maar de risico’s zouden wel gedeeld moeten worden om ze betaalbaar te houden. Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar dit systeem, dat in landen als Zwitserland en Denemarken al wel bestaat.

De hervormingen moeten de komende jaren verder worden ingevuld door het kabinet, de Tweede Kamer en sociale partners, werkgevers en vakbonden.