Menzis-topman Van Boxtel pleit voor ‘socialere’ zorgpremie

01 februari 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De zorgpremie in Nederland mag wel weer ‘een stukje meer’ inkomensafhankelijk zijn. En het maximale eigen risico zou moeten worden verlaagd.

Met dat pleidooi kwam Menzis-topman Roger van Boxtel (D66) zondag in het programma Buitenhof.

Eigen risico

Volgens Van Boxtel, die tevens fractievoorzitter voor D66 in de Eerste Kamer is, is de 375 euro aan verplicht eigen risico op dit moment ‘echt het maximum’.

Volgens Van Boxtel zijn er steeds meer mensen die de premie voor de zorgverzekering niet kunnen betalen en in een betalingsregeling zitten. ‘Dit kabinet moet dat maatschappelijk signaal, dat veel mensen knel komen te zitten, echt ter harte nemen’, zei hij.

Van Boxtel, die dit voorjaar stopt als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis en ook niet terugkeert als senator, vindt dat het kabinet de midden- of lagere inkomens tegemoet moet komen.

De zorgpremie is op dit moment al deels inkomensafhankelijk aangezien de lage inkomens worden gecompenseerd door de zorgtoeslag. Toch mag het in de ogen van Van Boxtel nog wel wat ‘socialer’.

Dat geldt ook voor het belastingstelsel dat volgens Van Boxtel nu echt moet worden hervormd. ‘Het kabinet moet de mensen met een kleine portemonnee meer lucht geven.’

Particulier verzekeren

Na de invoering van de zorgverzekering in 2006 kwam het verschil tussen de particuliere ziektekostenverzekering en het ziekenfonds te vervallen. Dit hield in dat iedereen in Nederland zich particulier moet verzekeren. In geval van gebruikte zorg moet er een verplicht eigen risico worden betaald van 375 euro. Maar in ruil voor een lagere premie kan dit eigen risico worden verhoogd. Armlastigen die dit doen en toch gebruik moeten maken van de zorg, komen geregeld in de problemen.

De invoering van de nieuwe zorgwet kent nogal wat hobbels onderweg. Zo werd het plan om de vrije artsenkeuze te beperken onlangs door de Eerste Kamerfractie van de PvdA gedwarsboomd.