Nettoloon werknemers stijgt iets: gaat u erop voor- of achteruit?

06 januari 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Het nettoloon van de meeste werknemers is dit jaar hoger dan vorig jaar. Vooral werknemers met een inkomen tussen de 2.000 en 6.500 euro houden onder de streep van hun loonstrook meer geld over.

Loonstrookverwerker ADP heeft dinsdag berekeningen gepubliceerd waar dat uit blijkt. Gaat u er dit jaar op voor- of achteruit?

  • Modaal loon (2.662 euro): stijging van 12 euro netto per maand
  • Anderhalf keer modaal: stijging van 45 euro netto per maand
  • Twee keer modaal: stijging van iets meer dan 60 euro per maand
  • Lagere lonen (tot 1.500 euro): deze groep gaat er enkele euro’s per maand op achteruit, maar krijgt een deel daarvan terug na de belastingaangifte in 2016.

Toename

Hoewel werknemers hun nettoloon op de maandelijkse salarisstrook iets zien stijgen, valt de toename over het hele jaar bezien wel mee. De afbouw van heffingskortingen door de overheid zorgt ervoor dat er netto iets minder overblijft van bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld.

Vanaf dit jaar wordt er ook bij bijzondere beloningen rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen.

‘Dit moet voorkomen dat je na afloop van het jaar nog een bedrag moet bijbetalen of minder terugkrijgt,’ zegt Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- & Regelgeving bij ADP. ‘Maar het betekent wel dat de werknemers die het betreffen, netto minder overhouden van bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld.’

Wie een modaal inkomen heeft, houdt dit jaar zo’n 59 euro minder over van het vakantiegeld dan in 2014. Per jaar zou iemand met een modaal inkomen er 148 euro op vooruitgaan, maar die vooruitgang wordt dus getemperd met de 59 euro minder vakantiegeld.

Een werknemer met anderhalf keer modaal houdt zelfs netto 242 euro minder over van het vakantiegeld.