Elsevier Uw geld: wat u in 2015 nog wel voordelig kunt schenken

01 januari 2015Leestijd: 2 minuten
''

De tijdelijke vrijstelling in de schenkbelasting van 100.000 euro voor het eigen huis was een doorslaand succes, maar sinds donderdag, 1 januari 2015, is zij verleden tijd. Wat kunt u in het nieuwe jaar nog wel zo geven?

Wie een ander een fiscaal voordelige schenking wil doen, is dit jaar weer aangewezen op de gebruikelijke vrijstellingen. Die zijn net zoals in eerdere jaren vooral gunstig voor kinderen. Andere ontvangers komen er bekaaid af.

Kinderen

Voor kinderen geldt dit jaar de gebruikelijke jaarlijkse vrijstelling van nu 5.277 euro. Over schenkingen tot dat bedrag hoeven zij geen belasting te betalen. Alle andere ontvangers moeten dit jaar genoegen nemen met een belastingvrije schenking van maximaal 2.111 euro.

Voor kinderen van 18 tot 40 jaar of hun partner zijn er bovendien de eenmalig verhoogde vrijstelling van 25.322 euro en de aanvullend verhoogde vrijstelling van 52.752 euro.

Op die laatste vrijstelling kan alleen een beroep worden gedaan als het geld wordt gebruikt voor het eigen huis of een dure studie. Om in de gaten te houden: ouders kunnen hier ook gebruik van maken als hun kind ouder is dan 40 jaar, maar diens partner nog niet.

Eis

Bijkomende eis is overigens dat de ontvanger niet al gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke vrijstelling van 100.000 euro voor het eigen huis, zoals die tot en met 31 december 2014 gold.

Meer schenken is natuurlijk altijd mogelijk, maar over het meerdere is wel schenkbelasting verschuldigd. Echtgenoot en kinderen zijn daarbij beduidend beter af dan kleinkinderen en goede vrienden, bij wie de fiscus veel hogere tarieven in rekening brengt.

Aftrek

Als Willem zijn goede vriend Frederik 10.000 euro schenkt, is deze na aftrek van de vrijstelling nog 2.367 euro aan schenkbelasting verschuldigd. Hij houdt dan netto 7.633 euro over.

Het is mogelijk (en voor de ontvanger sympathiek) om geld vrij van recht te schenken. De gever neemt dan de schenkbelasting voor zijn rekening (dat is ook een schenking) en de ontvanger krijgt het geschonken bedrag netto in handen.