‘Droge voeten’ worden duurder: de waterschapsheffing stijgt

27 januari 2015Leestijd: 2 minuten

In de afgelopen zes jaar moesten huishoudens de waterschappen jaarlijks gemiddeld 2 tot 8 procent meer betalen. Het zuiveren van afvalwater kostte gemiddeld 2 procent meer, terwijl eigenaren van natuurgrond per jaar zelfs 8 procent duurder uit waren.

Dat blijkt uit het rapport van Belastingtarieven Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De 24 waterschappen – of hoogheemraadschappen – zorgen voor onder meer de onderhoud van dijken en zuivering van het water in Nederland. Ook zijn ze bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bestrijden van muskusratten, zodat deze dieren zo min mogelijk schade aan dijken kunnen veroorzaken.

Kijk op de kaart wat er in uw regio verandert: Waterschappen

‘Schoon water’

Net als de gemeente heft een waterschap belasting en houdt verkiezingen: op 18 maart worden de waterschapsbesturen – tegelijk met de Provinciale Statenverkiezing – opnieuw gekozen voor een periode van zes jaar.

Huishouders zijn in de afgelopen bestuursperiode (2009-2015) gemiddeld 19 euro meer gaan betalen voor het zuiveren van oppervlaktewater in hun regio. In 2015 betaalt een meerpersoonshuishouden gemiddeld 168 euro. In Delfland – tussen Rotterdam en Den Haag – is dit bedrag zelfs 283 euro, een stijging van 88 euro in de afgelopen zes jaar.

In het waterschap Roer en Overmaas, het zuiden van Limburg, gingen huishoudens erop vooruit: huishoudens in deze regio betalen zes euro minder voor schoon water dan in 2009.

Stijger

Daarnaast worden de ingezetenenheffing en ‘heffing gebouwd’ duurder. De eerste is afhankelijk van de samenstelling van een huishouden. De ‘heffing gebouwd’ is bedoeld voor huiseigenaren, zij moeten per hectare geld afdragen. De heffingen zijn jaarlijks respectievelijk 4,4 en 3,4 procent gestegen.

Grondeigenaren van onbebouwde grond, dit zijn vooral agrariërs, moeten zelfs gemiddeld 5,4 procent meer ‘heffing ongebouwd’ betalen. Natuurgrond is de hoogste stijger. Waar in 2009 een hectare natuurgrond gemiddeld 2,57 euro kostte, is de prijs in 2015 al 4,18 euro per hectare.