Wat als uw ex niet betaalt?

09 april 2013Leestijd: 1 minuut

Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de ex die het kind verzorgt de hulp inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Het LBIO neemt het innen van de alimentatie van u over en legt desnoods beslag op het salaris van uw ex. De kosten voor het innen worden verhaald op de niet-betalende ex.

Voor die hulp bij het innen gelden wel enkele voorwaarden:

–   De alimentatie is door de rechter vastgesteld

–   Er is minimaal 1 maand achterstand

–   De achterstand is minstens € 10

–   De achterstand is niet ouder dan 6 maanden

–   De ex weet op welk bankrekeningnummer de alimentatie moet worden gestort

U kunt de aanvraag tot inning hier online invullen.

Op de site van het LBIO staan ook voorbeeldbrieven waarmee u eerst zelf kunt proberen uw partner tot overmaken te bewegen.