Sterkste omzetgroei groothandel sinds 2013

06 maart 2017Leestijd: 1 minuut

DEN HAAG (ANP) – Groothandels hebben afgelopen kwartaal de sterkste omzetgroei behaald sinds 2013. Vooral olie- en steenkoolhandelaren zagen hun opbrengsten fors aantrekken, als gevolg van de gestegen olieprijs.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de totale sectoromzet met 7 procent toenam, vergeleken met het vierde kwartaal van 2015. Bij olie- en steenkoolhandelaren was sprake van een stijging van bijna 27 procent.

Ook de handelaren in schroot boerden goed. Zij kregen er 23 procent omzet bij. Dit had vooral te maken met hogere prijzen voor erts en staalproducten.

Niet alleen de grondstoffenbranche zat in de lift, ook de handel in consumentenartikelen floreerde. Groothandels op het gebied van huishoudelijke apparatuur en sportartikelen behaalden respectievelijk ruim 14 procent en bijna 19 procent groei. Vooral audio- en videoapparatuur ging meer de grens over en er was extra vraag uit het buitenland naar fotografische artikelen. De witgoedleveranciers zagen hun omzet met name op de binnenlandse markt toenemen.

Met groothandels in ICT-apparatuur ging het wel nog wat minder. Hier daalde de omzet afgelopen kwartaal met een kleine 2 procent. Vooral op het gebied van computers, randapparatuur en software kromp de markt. Leveranciers van netwerken en dataopslagapparatuur zagen hun opbrengsten wel toenemen.