‘Welvaart blijft achter bij economische groei’

21 december 2016Leestijd: 2 minuten

UTRECHT (ANP) – De welvaart van huishoudens in Nederland is de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid, ondanks het herstel van de economie. Dat stellen onderzoekers van Rabobank en de universiteit Utrecht in een woensdag gepresenteerd onderzoek naar een nieuwe maatstaf voor de welvaart.

Met hun ‘brede welvaartsindicator’ trachten de onderzoekers een beter beeld te schetsen van de welvaart dan het bruto binnenlands product (bbp) nu biedt. Die indicator biedt ook ruimte aan factoren als baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en geluk.

Het bbp en de welvaart van de huishoudens lopen volgens de onderzoekers sinds de financiële crisis sterk uiteen. Hoewel de economie in 2009 sterk kromp, bleef de welvaart op dat moment op peil. Bedrijven hielden personeel vast en lieten de lonen verder oplopen, terwijl ook op vlakken als gezondheid en veiligheid verdere vooruitgang werd geboekt.

Minder tevreden

In 2013 begon de welvaart echter te dalen, terwijl de economie voorzichtig begon te herstellen. In dat jaar liep de werkloosheid op en nam de tevredenheid met het leven af, aldus de economen. Sinds 2013 zit er nauwelijks schot in de welvaart, terwijl de economie inmiddels stevig groeit.

In de afgelopen twaalf jaar zijn stevige winsten geboekt op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Daarentegen zijn Nederlanders in doorsnee duidelijk minder tevreden geworden over hun woning en in nog grotere mate over hun baan. De onderzoekers wijten dat vooral aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt, die voor veel onzekerheid zorgt.

Visie

,,De indicator laat zien dat economische groei niet alleen bepalend is voor de welvaart van Nederlanders”, concluderen de onderzoekers. ,,Het is daarom van belang dat beleidsmakers een duidelijke visie ontwikkelen om de bredere welvaart te verhogen en zich daarbij niet blindstaren op een indicator die slechts een klein deel daarvan vangt.”