‘Sluiting nieuwe kolencentrales noodzakelijk’

02 september 2016Leestijd: 1 minuut

DELFT (ANP) – De sluiting van een of twee van de drie gloednieuwe kolencentrales in Nederland is onontkoombaar voor de overheid om te voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda. Alleen op die manier kunnen de maatschappelijke kosten relatief laag blijven, zo blijkt vrijdag uit een onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft.

In de door klimaatvoorvechter Urgenda aangespannen zaak is vastgesteld dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent moet hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft aangegeven het vonnis effectief en tegen zo laag mogelijke kosten te willen uitvoeren.

Het onderzoek toont aan dat het kabinetsplan voor sluiting van twee oudere kolencentrales en enkele aanvullende maatregelen, zoals het afvangen van CO2, niet genoeg is. Het zou slechts zorgen voor de helft van de benodigde broeikasgasredactie van 15 miljoen ton.

De aanvullende maatregelen die nodig zouden zijn bij het huidige kabinetsplan om de doelen alsnog te halen zouden jaarlijks 400 miljoen tot 600 miljoen euro kosten. Dat komt neer op 50 tot 80 euro per huishouden per jaar. De studie werd uitgevoerd op verzoek van Eneco en European Climate Foundation (ECF).