Draghi: brexit kan bron instabiliteit EU zijn

26 september 2016Leestijd: 1 minuut

BRUSSEL (ANP) – ,,Het is voor de stabiliteit van de EU van cruciaal belang dat de integriteit van de interne markt blijft gehandhaafd.” Dat zei Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), maandag in het Europees Parlement in Brussel.

Hij doelde hiermee op de Britse wens om als ex-EU-land wel volledige toegang tot de gemeenschappelijke markt te krijgen maar niet deel te blijven nemen aan het vrije verkeer van personen. ,,De suggestie van discriminatie kan een bron van instabiliteit zijn voor de EU. De vier vrijheden, van goederen, kapitaal, diensten én personen, gaan hand-in-hand. Iedereen in die markt moet onderworpen zijn aan dezelfde regels.”

De Italiaan zei dat de gevolgen op de langere termijn van de brexit moeilijk zijn te voorspellen, maar dat het snelle herstel van de financiële markten na de onverwachte uitkomst aantoont ,,dat ze daartegen bestand waren.” ,,Voor de lange termijn hangen de gevolgen voor de EU ook af van welk beleid het Verenigd Koninkrijk gaat voeren.”

Draghi herhaalde dat de groei in de eurozone dit jaar naar verwachting uitkomt op 1,7 procent, en de komende twee jaar terugzakt naar 1,6 procent. De inflatie blijft daarbij bijzonder laag. Dat is volgens Draghi niet alleen door de huidige monetaire maatregelen van de ECB. ,,We moeten aanvaarden dat lage interestvoeten een symptoom zijn van lage groei over een langere periode. Ook in de rest van de wereld zien we dat: in Japan, Zweden, Denemarken, Zwitserland.