Banken stemmen in met coulance rond derivaten

05 juli 2016Leestijd: 2 minuten

AMSTERDAM (AFN) – ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot stemmen in met een coulantere compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten. De banken doen op die manier mee aan het herstelkader dat een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden heeft opgesteld. Rabobank en Deutsche Bank beraden zich nog op hun positie.

Klanten van deelnemende banken die sinds 2005 ongeschikte rentederivaten kochten komen nu makkelijker in aanmerking voor compensatie. Door de coulanceregeling hoeft niet per geval te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank.

Onafhankelijke deskundigen bogen zich de afgelopen maanden nogmaals over de manier waarop banken zijn omgegaan met klachten van mkb-klanten over rentederivaten. Dat zijn beleggingsproducten waarmee ondernemers zich konden indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden.

Compensatie

Eind vorig jaar bleek dat banken gedupeerde klanten, ondanks herhaaldelijk aandringen door toezichthouder AFM, onvoldoende compensatie boden. Daarom werden de dossiers opnieuw onderzocht.

Daarbij is vastgesteld dat klanten aan wie ongeschikte derivaten zijn verkocht, recht hebben op een schadevergoeding van ongeveer 20 procent van de betaalde en nog te betalen rente over de producten. Die vergoeding kan oplopen tot maximaal 100.000 euro per klant. Dat plafond is vastgesteld omdat van grote bedrijven, die leningen en derivaten van meerdere miljoenen hebben, mag worden aangenomen dat zij zich adequaat hebben laten voorlichten.

Teleurgesteld

De Stichting Renteswapschadeclaim reageerde dinsdag verheugd op het oordeel van de commissie. Volgens de belangenbehartiger worden bijna alle bij de stichting aangesloten ondernemers nu ,,zeer ruim” gecompenseerd.

De belangenorganisatie van mkb-ondernemers Claim Participants is daarentegen ,,zwaar teleurgesteld”. Die organisatie vindt dat ondernemers slechts een klein deel van de werkelijke schade vergoed krijgen.