Einde aan rollatorinvestering en carrouselregeling

09 januari 2023Leestijd: 2 minuten
ART_02_varia_achter_de_komma_35638_IMG_ECOVARIAkommaANP-457010119

De laatste dagen zijn geteld van de rollatorinvestering en aanverwante belastingconstructies die ondernemers toepassen om schenk- en erfbelasting te ontwijken.

Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) van Fiscaliteit versobert belastingvrijstellingen voor ondernemers die hun bedrijf verkopen, schenken of na overlijden nalaten.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten blijven bestaan

Zouden de vrijstellingen geheel worden afgeschaft, dan komt de overdracht van veel bedrijven in gevaar, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Bijvoorbeeld doordat de familie de bedrijfskas te zwaar moet plunderen om de aanslag voor de erfbelasting te kunnen betalen. Dat wordt met (een van deze) belastingvrijstellingen voorkomen. Het eerste miljoen euro aan waarde van het nagelaten bedrijf, is volledig vrijgesteld van erfbelasting. De waarde daarboven is vrijgesteld voor circa 80 procent. Het fiscale voordeel is dus groot.

Lees ook deze bijdrage van de Teldersstichting: Belast een erfenis even zwaar als inkomen

De keerzijde van die vrijstellingen is wel dat de fiscus jaarlijks zo’n 70o miljoen euro aan belastinginkomsten misloopt. Soms door handige constructies, zoals de rollatorinvestering. Zo stortte een steenrijke tante haar vermogen van 70 miljoen euro in het bedrijf van haar lievelingsneef, waarvan zij mede-eigenaar werd. Toen tante overleed, was neef weer de enige eigenaar van het rijke bedrijf en bedroeg de aanslag erfbelasting door de belastingvrijstelling geen 25 miljoen, maar ‘slechts’ 4,2 miljoen euro.

Twee keer het bedrijf overdragen

Ook creatief is de carrousel-regeling. Ouders schenken hun bedrijf door de vrijstelling fiscaal gunstig aan de kinderen. Die verkopen het bedrijf weer terug aan de ouders. De ouders lenen de koopsom van de kinderen. Overlijden de ouders, dan gaat het bedrijf wederom met een belastingvrijstelling naar de kinderen. De waarde van de rest van de erfenis (huizen, beleggingen) wordt verrekend met de schuld van de ouders die nog uitstond bij de kinderen. De belastingaanslag is dan nul, of in elk geval laag.

De staatssecretaris hoopt dit voorjaar te hebben bedacht hoe zulke constructies de pas kunnen worden afgesneden.