Nederlandse werknemer liever niet als expat naar buitenland

07 juli 2022Leestijd: 4 minuten
Nederlandse werknemer blijft liever in Nederland

Van alle werknemers wereldwijd behoren Nederlandse werknemers tot de groep met de minste animo om naar het buitenland te verhuizen. Het hogere salaris weegt in hun ogen niet op tegen de nadelen van het expatleven.

Dat blijkt uit Cigna 360 Global Well-Being Survey onder 11.922 respondenten wereldwijd. Cigna brengt jaarlijks de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld in kaart.  ‘Het leven van een expat is niet alleen maar rozengeur en maneschijn: stress onder expats bereikt recordhoogte en bijna alle respondenten ervaren symptomen van een burn-out,’ schrijven de onderzoekers in het rapport Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022.

Een gebalanceerde levensstijl wordt vandaag de dag belangrijker gevonden dan een goed salaris door werknemers die overwegen naar het buitenland te verhuizen, waarbij de meeste expats de voorkeur hebben voor uitzending naar standplaatsen dicht bij huis.

CEO van Cigna Europe Arjan Toor signaleert een game changer voor werkgevers die overwegen om werknemers naar het buitenland te sturen. Hij adviseert bedrijven om in te spelen op de veranderende behoeften van expats.

Kijk op leven is veranderd door nasleep corona

De overgrote meerderheid van de expats stelt in de nasleep van COVID-19 – burn-out-klachten en stress – prioriteiten in leven en werk bij. Toor waarschuwt dat werkgevers voor grote uitdagingen komen te staan bij het vervullen van vacatures in het buitenland.

Nederlanders behoren tot de groep met de minste animo om naar het buitenland te verhuizen (11 procent), gevolgd door Japan (5 procent).

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleerde al dat het aantal emigranten na corona aanzienlijk is gedaald en dat zich dat niet meer herstelt.

Stressniveau bij expats bereikt recordhoogte

Nederlanders zijn gehecht aan hun bestaan in eigen land. Bovendien blijkt dat het stressniveau bij expats een recordhoogte heeft bereikt: 90 procent van de geïnterviewden zegt stress te ervaren. Bij werknemers die in eigen land werken, is dat 77 procent. Misschien nog verontrustender is dat 98 procent van de respondenten burn-out-symptomen heeft – waarschijnlijk doordat ze moeite hebben om zich af te sluiten van werk na kantoortijd.

Expats voelen zich geïsoleerd. 87 procent geeft aan zich hulpeloos, gevangen of verslagen te voelen, 86 procent voelt zich afgezonderd en/of eenzaam. De aarzeling van Nederlandse werknemers om te emigreren zou ook komen doordat het leven als expat de afgelopen tweeënhalf jaar er niet makkelijker op werd als gevolg van de pandemie.

Liever comfortabele levensstijl in Nederland dan riant salaris

Uit de Cigna 360 Global Well-Being Survey blijkt ook – hoewel ongeveer eenderde (29 procent) van de expatbevolking bezorgd of onzeker is over zijn financiële situatie – dat een grote meerderheid nu een comfortabele levensstijl verkiest boven een riant salaris, als het gaat om de belangrijkste overweging om wel of niet naar het buitenland te verhuizen.

Deze sterkere focus op een fijne levensstijl leidt ertoe dat expats liever naar een plek dicht bij huis willen worden uitgezonden. Voor expats die al langer dan drie jaar in het buitenland wonen, is de nabijheid van familie een belangrijkere overweging. Deze voorwaarde is even belangrijk geworden als een betere levensstijl (momenteel de belangrijkste beweegreden) voor de expat die langer dan vijf jaar in het buitenland verblijft. Al met al is het voor werkgevers steeds lastiger om werknemers uit te zenden naar het buitenland.

Oude expat-droom is duidelijk veranderd

Arjan Toor noemt het een echte uitdaging om aan deze verschuiving in levensstijl tegemoet te komen.  ‘De recente resultaten van Nederlandse werknemers die meer aan huis zijn gebonden, versterken het idee dat de “expat-droom” duidelijk is veranderd: meer mensen geven voorrang aan een gebalanceerde levensstijl, familie en vrienden wanneer ze een verhuizing plannen. Als gevolg daarvan kunnen werkgevers in de toekomst voor grote uitdagingen komen te staan bij het vervullen van vacatures in het buitenland.’

Meer over het onderzoek

De achtste editie van de Cigna 360 Well-Being Survey werd uitgevoerd door Cigna International Markets, in samenwerking met data-, kennis- en consultancybedrijf Kantar. Meer dan 11.900 personen uit Australië, België, China, Hongkong, India, Japan, Kenia, Saudi-Arabië, Singapore, Spanje, Zwitserland, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden in mei van dit jaar ondervraagd. Het onderzoek richtte zich op vijf componenten: familie, financiën, lichamelijk, sociaal, en werk – om de nieuwste trends en uitdagingen voor de gezondheid en het welzijn van expats te achterhalen.

Bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden geeft toe dat ze sinds de pandemie prioriteiten in het leven heroverwegen. Ruim een kwart van de toekomstige expats vindt flexibele uren een must en 16 procent wil de mogelijkheid hebben om vanaf elke locatie ter wereld te werken.

Toenemende digitale vermoeidheid speelt ook mee

Rekening houdend met toenemende digitale vermoeidheid en de wens van bedrijven om werknemers naar het buitenland uit te zenden, moeten werkgevers volgens Toor kiezen
voor kortere uitzendingen, aangepaste selectie- en voorbereidingsprocedures, en geschiktere (geestelijke gezondheids-)voordelen, zodat er een ‘meer hybride expatsysteem ontstaat.