Leraren, zorgverleners en belastingadviseurs ontspringen de dans

04 juni 2020Leestijd: 2 minuten
Zomer op de Zuidas. Foto: ANP

Van de academici die in de afgelopen anderhalf jaar afstudeerden, werkt 2 procent in sectoren die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Dat geldt voor 6 procent van de hbo’ers, blijkt uit Studie & Werk 2020. Veruit de meeste hoogopgeleiden zitten nog veilig: de banen van leerkrachten, zorgmedewerkers, maar ook van pas afgestudeerde belastingadviseurs staan het minst onder druk.

De resultaten van het arbeidsmarktonderzoek Studie & Werk 2020 van Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek verschijnen deze week in het weekblad en online. Het onderzoek biedt een overzicht van de baankansen met 1.335 opleidingen en een analyse van de impact van coronamaatregelen voor pas afgestudeerde hbo’ers en academici.

Hoogopgeleiden afkomstig van toerismeopleidingen, de toneelschool, de hotelschool, kunst- en cultuurwetenschappen, Nederlandse taal- en letterkunde en human movement science ondervinden de meeste last van de coronamaatregelen.

Zij werken het vaakst in risicosectoren waar het werk voor ten minste 50 procent stilligt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de luchtvaart, de horeca en de culturele en toeristische sector. De werkgelegenheid voor de hoogopgeleide starters in deze sectoren staat onder druk. De risico’s zijn extra groot voor pas afgestudeerden, omdat zij vaak een tijdelijk contract hebben.

Profiteren van corona

Van alle academici die in 2017 en 2018 hun diploma behaalden, werkt nu 2 procent in een zwaar getroffen sector en 13 procent in een behoorlijk getroffen sector waar de productie voor 15 tot 50 procent stil ligt. Voor de hbo’ers zijn die percentages respectievelijk 6 en 19 .

Vergelijk de baankansen met 1.335 studies aan hogescholen en universiteiten op elsevierweekblad.nl/studiewerk2020

Het is te simplistisch te zeggen dat er groepen hoogopgeleiden profiteren van corona. Maar er zijn wel afgestudeerden die economisch gezien weinig tot geen last ondervinden van de maatregelen. Dat zijn hbo’ers van verloskunde, mondzorgkunde en verpleegkunde en de lerarenopleidingen wiskunde en Nederlands.

Van de academici ontspringen vooralsnog pas afgestudeerde tandartsen, artsen, leraren in exacte vakken, fiscaal economen en fiscaal juristen de dans. Zolang de overheid belasting blijft innen, is er ook behoefte aan belastingadvies.

Jaarlijks arbeidsmarktonderzoek

Sinds 1996 peilen Elsevier Weekblad en onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek met Studie & Werk de kansen van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt. Onder strikte voorwaarden analyseerde SEO voor Studie & Werk 2020 gegevens van 1,4 miljoen afgestudeerden die zijn verstrekt door het CBS, afkomstig van DUO, het UWV en de Belastingdienst. Het is het meest omvangrijke onderzoek naar de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden.

Van 1.335 hbo-bacheloropleidingen en universitaire masteropleidingen is de ‘marktwaarde’ vastgesteld door die te vergelijken op drie onderdelen: hoe snel vinden afgestudeerden werk, wat verdienen zij en wat is de kans op een vast contract? Studie & Werk 2020 vergelijkt de baankansen van starters en ook de huidige positie van hbo’ers en academici die tien jaar geleden afstudeerden.