AIV: Nederland moet verzet staken tegen meer macht Brussel

20 augustus 2017Leestijd: 2 minuten
Euro vertoont gaten Foto: ANP

De macht van de Europese Monetaire Unie (EMU) moet worden vergroot om de eurozone crisisbestendiger te maken. Het beoogde nieuwe kabinet en de Tweede Kamer moeten hun verzet tegen de groeiende macht van Brussel staken.

Met dat advies komt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) vrijdag. De raad, een belangrijk adviseur van de regering over buitenlands beleid, slaat alarm over de gebrekkige bescherming van de eurozone tegen nieuwe crises. Brussel moet de kans krijgen die crisisbestendigheid te vergroten: de overheidsschulden van veel eurolanden zijn ‘onverantwoord hoog’, de banken zijn kwetsbaar door het grote aantal oninbare leningen dat uitstaat.

EU, stop met dromen: handel uit eigen belang

Europees Monetair Fonds

Verdieping en versterking van Europese samenwerking op economisch gebied is dan ook ‘onvermijdelijk’,  zegt Alfred van Staden, vicevoorzitter van de AIV, tegen het Het Financieele Dagblad. De AIV komt met een reeks voorstellen en raadt onder meer aan om belangrijke taken toe te wijzen aan een nieuwe, vaste voorzitter van de Eurogroep.

Een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie moet worden belast met die functie. Als het aan de Adviesraad ligt, wordt de Eurogroepvoorzitter ook hoofdonderhandelaar voor het stabiliteitsmechanisme ESM, dat in de toekomst onafhankelijk – zonder het Internationaal Monetair Fonds – moet kunnen handelen. De AIV pleit zelfs – ‘op termijn’ – voor de oprichting van een Europees Monetair Fonds, dat verantwoordelijk wordt voor schulden- en noodoperaties.

Slagvaardigheid EMU vergroten

Het belangrijkste advies van de AIV is dat Nederland zich moet neerleggen bij de groeiende macht van de EMU. De EMU moet slagvaardiger worden. In ruil voor het uit handen geven van macht aan Brussel, moeten Zuid-Europese landen meer doen om hun begroting op orde te krijgen, oordeelt de AIV.

Voorstellen die de Europese Commissie aan het begin van de zomer deed, om eurolanden verder te laten integreren, moet het kabinet niet verwerpen. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten ervoor zorgen dat Brussel stappen kan blijven zetten naar een ‘begrotingsunie’.

‘Euroscepsis over hoogtepunt heen’

Nederland zou ook ruimte moeten geven voor de verkoop van gemeenschappelijke staatsobligaties, zogenoemde ‘eurobonds’, en voor de opbouw van een Europese begrotingsbuffer. Ook de benoeming van een Europese minister van Financiën, waarvoor de Europese Commissie en bijvoorbeeld prominent europarlementariër Guy Verhofstadt pleiten, moet mogelijk worden.

EU zet zwaar geschut in om euro te redden. Deze maatregelen stelt de Commissie voor >>

Frankrijk heeft met de nieuwe president Emmanuel Macron een uitgesproken pro-EU-regering, en ook de Duitsers staan op het punt een regering te kiezen die de verdere integratie van eurolanden ambieert. Nederland kan niet achterblijven, is de boodschap van de AIV. ‘De euroscepsis is over het hoogtepunt heen,’ aldus Van Staden, dus moet er nu actie worden ondernomen voor versterking en verdieping van de muntunie: ‘Een sterke zaak.’

Lees ook dit interview met hoogleraar Guglielmo Verdirame: ‘De euro sloopt de democratie’