Belastingontwijking

‘NOS noemt Nederland zonder bewijs een fiscale dwarsligger’

13 december 2017Leestijd: 3 minuten

Er is volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën geen enkel bewijs dat Nederland de verdere aanpak van belastingontwijking vertraagt, zoals de NOS beweert. Hij verzekert de Kamer dat het kabinet wel degelijk belastingontwijking wil aanpakken.

De staatssecretaris wijst op de verschillende internationale projecten waaraan Nederland heeft meegewerkt. Er is ook nooit in EU-verband gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bepaalde maatregelen helemaal te blokkeren.

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Als het kabinet kritisch was over EU-voorstellen en aanstuurde op een latere inwerkingtreding, dan was dit altijd in overleg met de Kamer. Snel begrijpt dan ook niet waarom Nederland als een ‘fiscale dwarsligger’ bekend zou staan.

Traineren van de EU-Gedragscodegroep

Volgens anonieme diplomaten in Brussel hanteert Nederland al jaren een vertragingsstrategie bij de onderhandelingen over nieuwe maatregelen. Het gaat dan om de overleggen in de EU-Gedragscodegroep, het lichaam waarin lidstaten afspraken maken over de aanpak van belastingontwijking.

De staatssecretaris legt uit waarom Nederland zich in de Gedragscodegroep lijkt te verzetten tegen voorgestelde maatregelen. Er worden in de groep tegenwoordig steeds meer niet-bindende afspraken gemaakt, lidstaten beloven bepaalde maatregelen te nemen. Nederland wil dat belangrijke afspraken ook daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen. Dit kan alleen als maatregelen in de EU-regelgeving worden opgenomen in de vorm van richtlijnen.

Genoemde voorbeelden van tegenwerken EU-maatregelen

Snel gaat ook in op de vijf gevallen waarin er volgens de NOS sprake was van het tegenwerken van EU-maatregelen.

Deelnemingsvrijstelling

De Europese Commissie (EC) was van mening dat de Nederlandse deelnemingsvrijstelling ruimte bood voor misbruik. Volgens Financiën waren de bestaande maatregelen afdoende. Het standpunt van de EC moest nog worden besproken door de Gedragscodegroep, maar door EU-wetgeving is een verdere discussie niet meer nodig. In deze ATAD1-richtlijn, die Nederland binnenkort in wetgeving omzet, zijn duidelijke anti-misbruikregels opgenomen.

Belastingdeals

Volgens Snel suggereert het NOS-bericht ook ten onrechte dat Nederland niet voldoet aan de internationale afspraken over het uitwisselen van informatie over rulings. De Belastingdienst heeft veel capaciteit ingezet om tijdig aan de verplichtingen te voldoen, en heeft zelfs meer gedaan dan andere landen. Ook voldoet Nederland al grotendeels aan de eisen van de Gedragscodegroep, en wordt er gekeken hoe de procedure kan worden verbeterd.

Googlebelasting

De NOS stelt op het punt van het belasten van de digitale economie, ook wel de Googlebelasting genoemd, terecht dat Nederland niet voor een Europese oplossing is.

Het kabinet vindt dat er over een dergelijke belasting het beste wereldwijde afspraken moeten worden gemaakt. Nederland zet zich echter wel degelijk in voor een passende Europese oplossing.

Vennootschapsbelasting en ‘spaarpot op zee’

Van de andere twee voorbeelden was de Kamer (ook) al op de hoogte. Het betreft de tweede EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking (ATAD2), en het voorstel voor een Europese vennootschapsbelasting (CCCTB). Ook hier is de berichtgeving van de NOS niet helemaal correct. Nederland heeft de invoering van de ATAD2-richtlijn niet onnodig vertraagd, de datum van invoering is nu vier jaar eerder vastgesteld.

Enige vertraging bij de behandeling van het CCCTB-voorstel hangt mede samen met de bezwaren van beide Kamers tegen dit voorstel. De Eerste en Tweede Kamer vragen zich af of het voorstel geen inbreuk maakt op de eigen bevoegdheden van de EU-lidstaten. Het CCCTB-voorstel zou dan in strijd zijn met het ‘subsidiariteitsbeginsel’. Van het door de NOS genoemde veto door Nederland is geen sprake. Ook heeft het opgenomen citaat van een geïrriteerde Eurocommissaris geen betrekking op de Nederlandse bezwaren tegen het CCCTB-voorstel.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.