Johan Visser wint negende Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis

28 januari 2023Leestijd: 3 minuten
Foto: Peter Hilz.

Johan Visser (Universiteit Leiden) heeft met zijn masterscriptie De geschiedenis van een bloedbad. Zutphen en 1572 dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen.

De prijs werd zaterdag 28 januari in samenwerking met weekblad EW voor de negende maal uitgereikt in Utrecht. Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontving de winnaar zijn prijs uit handen van Thys VerLoren van Themaat, directeur Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Arendo Joustra, hoofdredacteur van EW. Eerder hadden de genomineerden al een toelichting gegeven op hun scripties.

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. De prijswinnaar krijgt een geldprijs van € 1.500,–, een boekenpakket, een jaarabonnement op EW en een jaar lidmaatschap van de vereniging Vrienden van De Witt.

In totaal werden dit jaar 6 masterscripties ingediend. De jury bestond uit dr. D. Onnekink (UU, Utrecht), dr. J. van der Steen (RUL, Leiden), dr. E. Braakman (RU, Nijmegen), dr. R. Baars (RUG, Groningen), dr. J. van Tol (UvA, Amsterdam) en dr. I. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW). Secretaris was dr. L. de Jonge (WU, Wageningen).

Jury-oordeel winnende masterscriptie

De jury is unaniem van oordeel dat de auteur met zijn masterscriptie een belangrijke nieuwe bijdrage heeft geleverd aan het beeld van de gebeurtenissen in Zutphen en 1572. De scriptie toont overtuigend aan dat aandacht voor de herdenkingscultuur kan helpen een zuiverder beeld van de gebeurtenissen in het verleden te verkrijgen.

De auteur hanteert een vlotte stijl om zijn vraagstelling op een overzichtelijke en systematische wijze uit te werken. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal is indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek, dat de basis vormt voor gedegen historisch onderzoek. De scriptie is van een hoge wetenschappelijke kwaliteit, zoals bleek uit de hoge scores die de auteur van de juryleden ontving.

Initiatiefnemers van de prijsDe historische vereniging Vrienden van De Witt is in 2005 opgericht om de herinnering aan de markante staatslieden Johan en Cornelis de Witt levend te houden en actief bij te dragen aan respect en waardering voor hun grote verdiensten voor de Republiek bij een breed publiek. De vereniging telt een kleine 200 leden in binnen- en buitenland en is niet gelieerd aan enige politieke organisatie of doelstelling. Jaarlijks organiseert de vereniging symposia die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zie: www.vriendenvandewitt.nl.

 

Uitgeverij Verloren werd in 1979 opgericht door Thys VerLoren van Themaat. De in Hilversum gevestigde uitgeverij publiceert circa 80 boeken per jaar op het gebied van de geschiedenis en is op dit terrein de grootste wetenschappelijke uitgeverij in Nederland. Daarnaast verzorgt Uitgeverij Verloren de uitgave van enkele tijdschriften.

 

Elsevier’s Uitgeversmaatschappij, opgericht in 1880, is vernoemd naar het Zuid-Nederlandse uitgeversgeslacht Elzevir. Stamvader Lodewijk Elzevir opende in 1580 een boekwinkel bij de Universiteit Leiden. Een zoon en kleinzoon werden in 1626 universiteitsdrukkers in Leiden. Het eerste nummer van EW verscheen op 27 oktober 1945.

 

Johan Visser kreeg voor zijn scriptie eerder de Fruinprijs voor de beste geschiedenisscriptie van de Universiteit Leiden. De geschiedenis van een bloedbad. Zutphen en 1572  is inmiddels in boekvorm verschenen bij Boom.