Afshin Ellian: Israël pleegt geen genocide

19 januari 2024Leestijd: 4 minuten
De Zuid-Afrikaanse delegatie staat de pers te woord voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) naar aanleiding van de 'genocide'-zaak tegen Israël. Foto: ANP REMKO DE WAAL

Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide en spant daarom een rechtszaak aan. Maar niets wijst erop dat Zuid-Afrika gelijk heeft, schrijft Afshin Ellian.

Niet alleen militair, maar ook juridisch staat Israël onder druk. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. Het vraagt het Internationaal Gerechtshof om Israël te verplichten de militaire acties in Gaza te stoppen. Het Afrikaanse land beroept zich op het Genocideverdrag (1948). Ondertekenaars daarvan mogen een beroep doen op VN-organen ter voorkoming of het stoppen van genocide.

Genocide bestaat uit daden met het oogmerk om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Pleegt Israël genocide in Gaza?

Te weinig aandacht voor 7 oktober

De Zuid-Afrikaanse delegatie verwees summier naar de Hamas-aanslag van 7 oktober op Israël. Zuid-Afrika zegt dat de ernst van de aanslag geen grond mag zijn voor het plegen van genocide. Daar kan ook Israël het mee eens zijn: geen vorm van agressie rechtvaardigt genocide.

Maar verder besteedt Zuid-Afrika geen aandacht aan de aanslag. Gênant. Wat op 7 oktober gebeurde, lijken genocidale handelingen te zijn geweest. Handelingen die zijn te vergelijken met de onnodige wreedheid van IS, dat in Irak genocide pleegde op de Jezidi’s.

Zuid-Afrika besteedt ook geen aandacht aan het principe van ius ad bellum, het recht om een gerechtvaardigde oorlog te beginnen. Israël begon een gerechtvaardigde oorlog om de eigen bevolking met militaire middelen te verdedigen, zodat zijn burgers niet door raketten en grondtroepen van Hamas worden gedood, verminkt, verkracht en ontvoerd.

Maar nee, van de Zuid-Afrikaanse delegatie moeten we naar de geschiedenis van het conflict kijken. Een kwalijke redenering. Het gaat hier om het stoppen van een agressor die misdaden tegen de mensheid pleegt.

Zuid-Afrika moet aantonen wat Israël heeft misdaan

Genocide is onder alle omstandigheden in strijd met het recht en de moraal. Zuid-Afrika moet aantonen dat Israël heeft besloten om de Gazanen geheel of gedeeltelijk uit te roeien. Een eenmalige, emotionele uitspraak van een politicus en een paar dansende militairen vormen hiervan nog geen bewijs.

Ook de Taliban zeiden dat westerse landen, ook Nederland, in Afghanistan genocide pleegden. Deze valse claim onderbouwden ze met enkele gevallen van oorlogsmisdaden door Duitse en Amerikaanse militairen – die zijn berecht en veroordeeld.

Israël waarschuwt voor bombardementen

Een oorlog beoogt de militaire vijand tot capitulatie te dwingen. Op welke wijze voeren de Israëliërs een zelfverdedigingsoorlog? Een voorbeeld.

De BBC zond 11 november 2023 een indrukwekkende reportage uit. Op 13 oktober krijgt Mahmud, een inwoner van de Gazaanse wijk Al Zahra, telefoon van een Israëlische functionaris. In vloeiend Arabisch vraagt hij Mahmud om mensen in drie appartementencomplex te vragen hun gebouwen te verlaten: Israël wil nabijgelegen gebouwen bombarderen vanwege aanwezige radiocommunicatie en telefoonverkeer van Hamas. Israël beschouwt die gebouwen als militair doelen.

Mahmud gelooft de functionaris niet. Hij vraagt hem om een het lossen van een waarschuwingsschot. Niet ver van hem, zodat hij het kan horen. Dat gebeurt meteen, wellicht door een drone. Weer vraagt Mahmud, voor alle zekerheid, om nog een keer te schieten. Dat gebeurt ook. Nu gelooft Mahmud hem.

Hij zegt tegen de Israëliër: ‘Verraad ons niet. Bombardeer ons niet tijdens de vlucht uit die gebouwen.’ De Israëliër zegt tegen hem: ‘We willen dat niemand om het leven komt.’ Mahmud probeert de Israëliër om te praten: ‘Waarom willen jullie die gebouwen bombarderen?’ De Israëliër: ‘We zien dingen die jij niet ziet.’

Nadat Mahmud schreeuwend aan de mensen heeft gevraagd om de gebouwen te verlaten en deze zijn ontruimd, beginnen de vliegtuigen met bombardementen.

Duizenden tunnelverbindingen

Nog een voorbeeld. Uit onderzoek door The New York Times blijkt dat Israël de omvang van de Hamas-tunnels heeft onderschat: die is 700 kilometer lang, met 5.700 in- en uitgangen in vooral moskeeën, ziekenhuizen, scholen en woningen.

Wie vindt dat Israël het recht had en heeft om zich te verdedigen, moet ook inzien dat Hamas de burgerbevolking permanent als menselijk schild gebruikt.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom er onnodige burgerslachtoffers vallen. Maar zodra de vijandigheden zijn beëindigd, moet Israël onderzoeken of de handelingen van zijn militairen conform het oorlogsrecht waren.

Niets wijst op een genocideplan

Terug naar het uitvoerige onderzoek door de BBC. Israël, dat Mahmud als een betrouwbare Palestijn is gaan zien, belt hem nogmaals. Daarop maant hij mensen in andere gebouwen om te evacueren.

De BBC belt met een woordvoerder van het Israëlische leger. Die zegt dat militairen zich aan het oorlogsrecht en internationale verdragen moeten houden.

Dit alles wijst niet op een genocideplan.